Aktuality

‚Mládež v číslech‘, na jejímž zpracování se podílela i ČRDM, je veřejně přístupná

Zdroj: vyzkum-mladez.cz

Národní registr výzkumů o dětech a mládeži je archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání zde shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. Na produkci a tvorbě se podíleli i národní korespondenti evropského projektu Youth Wiki.

Mládež v číslech je zpracovaná v těchto oblastech:

 • Demografie
 • Přístup dětí a mládeže k informacím
 • Vzdělávání – formální, zájmové, neformální
 • Volný čas
 • Mobilita
 • Zaměstnanost a zaměstnavatelnost
 • Zdraví
 • Participace mládeže
 • Dobrovolnictví dětí a mládeže
 • Sociální inkluze (začleňování do společnosti)
 • Média
 • Kultura

Národní registr výzkumů o dětech a mládeži

 

Napsal: Marek Krajči