Aktuality

Mladí delegáti do OSN besedují s mladými lidmi, stačí si je pozvat

Mladí delegáti do OSN Patrik Plavec a Barbora Antonovičová

Důležitou součástí programu Mladých delegátů je osvětová činnost, která zahrnuje přednášky a besedy na školách a pro veřejnost. Nabízíme Vám možnost uspořádat na Vaší škole, v oddíle, v ICM a podobně  interaktivní besedu, na které se účastníci dozvědí klíčové informace o činnosti a fungování OSN, obohacené o osobní zkušenosti mladých delegátů. Součástí bude i diskuse o lidských právech, Cílech udržitelného rozvoje a o aktivním přístupu k občanství. Mladí delegáti chtějí lépe poznat problémy, které česká mládež považuje za důležité.

Besedy jsou zdarma, je možné pořádat je pro maximálně 50 studentů najednou. Pro větší počet účastníků je možné uspořádat méně interaktivní přednášku. Trvají standardně 90 minut, lze je však zkrátit či upravit podle Vašich potřeb.

V případě zájmu o besedu nebo dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit:

Napsal: Marek Krajči