Aktuality

MŠMT upravilo Programy podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravilo znění Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace; změny byly provedeny na základě připomínek NKÚ. MŠMT na svém webu pro názornost uveřejnilo i Programy s vyznačenými změnami. Týkají se především upřesnění některých pojmů a navýšení limitu u některých akcí. Zásadní změnou je zařazení oblasti vzdělávání hlavních vedoucích táborů do uvedených Programů a vypuštění formulářů žádostí o dotaci. Žádosti o dotace se podávají zásadně v elektronické podobě prostřednictvím systému IS-mládež, není proto nutné je přikládat k Programům.

Dále se v Programech jako novinka objevila možnost formální kontroly podané žádosti. Pokud NNO zašlou žádosti o dotaci (uzavřenu žádost v IS-mládež a současně zašlou v tištěné podobě NIDM) do 8 dnů před stanoveným termínem pro podání žádostí, NIDM provede formální kontrolu a v případě formálních chyb upozorní NNO e-mailem, popř. telefonicky a požádá o doplnění. Tato formální kontrola je v případě kladného výsledku považována za závaznou.

Více na www.msmt.cz/mladez/upozorneni-na-upravene-programy-statni-podpory-prace-s-detmi-1

Napsal: admin