Aktuality

Navrhněte (už počtvrté) laureáty Ceny Přístav!

Cena Přístav je jednou z výrazných aktivit ČRDM nabídnutých sdružením dětí a mládeže – dává jim možnost ocenit na národní úrovni ty starosty, zastupitele a pracovníky samosprávy, kteří podporují činnost dětí a mládeže v konkrétních místech naší země. Laureáti tak mohou být vzory dalším kolegům v jiných městech a obcích. Myslíme, že seznam dosavadních nositelů Ceny Přístav to jen dokládá. Věříme, že i letos se sejde řada velmi dobrých kandidátů a že sdružení nám tím způsobí těžké rozhodování, komu cenu udělit.

Komunální politici, kteří pomáhají v práci sdružením dětí a mládeže, jsou velmi vzácní. Ale víme, že existují. V uplynulých třech letech se ukázalo, že v nejrůznějších koutech naší země jsou lidé, kteří dávají zelenou mimoškolní činnosti a smysluplným volnočasovým aktivitám dětí a mládeže nejen slovy, ale také činy. Nejsou jich (zatím) velké zástupy, ale jsou. Každý rok se s několika z nich setkáváme na pražské Bambiriádě. Přijíždějí z velkých měst i docela malých obcí. O tom, odkud budou kandidáti letos, může rozhodnout třeba právě hlas vašeho sdružení.

Po tři roky udělovala Česká rada dětí a mládeže u příležitosti Bambiriády Ceny ČRDM Přístav jako ocenění komunálním politikům za podporu práce s dětmi a mládeží. Nápad na vznik ceny vzešel ze sdružení dětí a mládeže a z bambiriádních štábů, jež chtěly nějakým způsobem poděkovat svým zastupitelům za to, že je podporují v jejich práci pro děti a mládež. Letos se budou kandidáti na cenu Přístav vybírat již počtvrté.

„Cena Přístav je jednou z výrazných aktivit ČRDM nabídnutých sdružením dětí a mládeže – dává jim možnost ocenit na národní úrovni ty starosty, zastupitele a pracovníky samosprávy, kteří podporují činnost dětí a mládeže v konkrétních místech naší země. Laureáti tak mohou být vzory dalším kolegům v jiných městech a obcích. Myslím, že seznam dosavadních nositelů Ceny Přístav to jen dokládá. Věřím, že i letos se sejde řada velmi dobrých kandidátů a že sdružení nám tím způsobí těžké rozhodování, komu cenu udělit. Těším se na to.“ – říká předseda České rady dětí a mládeže Pavel Trantina.

Neváhejte a navrhujte! Čas pro podávání návrhů máte tradičně do 15. dubna. Veškeré potřebné informace (včetně statutu ceny a komentáře k němu) naleznete na stránkách www.crdm.cz/pristav/.

Kontakt: Kancelář ČRDM, Senovážné nám. 977/24, 116 47 Praha 1, tel.: 234 621 209, fax: 234 621 541, Pavel Trantina, e-mail: crdm@adam.cz.

Napsal: admin