Aktuality

Otevřený dopis České televizi o letních táborech

Tento otevřený dopis vznikl jako reakce na vysílání České televize o letních táborech, jejich cenách a dalších údajích.

Vážený pane šéfredaktore,

obracím se na Vás jménem České rady dětí a mládeže – střešní organizace, která sdružuje bezmála stovku sdružení pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase; sdružení, která mají dohromady více než 200 000 členů. Pro mnohé z těchto spolků jsou vyvrcholením jejich celoroční činnosti letní tábory. Na těchto táborech často pracují s dětmi dobrovolníci; sami si mnohdy berou dovolenou nebo neplacené volno v zaměstnání, aby se o letních prázdninách mohli dětem věnovat.

Vaše reportáž o táborech, odvysílaná v hlavním večerním zpravodajství 17. 6. 2012, vyvolala u našich členů i jejich rodičů vlnu nesouhlasu. Spolu s nimi se ve vedení ČRDM domníváme, že jste v této reportáži poskytli veřejnosti některé informace zcela nepravdivé, některé pak nepřesné nebo zavádějící.

Tábory, na kterých je více než 30 dětí, jsou vyhláškou ministerstva zdravotnictví klasifikovány jako zotavovací akce. Tato vyhláška kromě jiného stanovuje i požadavky kladené na táborové zdravotníky. Neexistuje tak např. povinnost, aby byl na táboře přítomen lékař, jak jste chybně uvedli.

To, že v cestovní kanceláři Topinka, stejně jako na www.tabory.cz (které provozuje pro změnu CK Topinka) nebo ve Vámi ukazovaném katalogu (CK Topinka) se cena táborů pohybuje okolo 5000 Kč za týden, jistě neznamená, že se jedná o běžnou cenu. Vámi uvedená cena je velmi vysoká a pro většinu rodičů nedostupná. Ještě že někomu může přispět stát (prostřednictvím správy sociálního zabezpečení) na to, aby jeho dítě mohlo jet na drahý tábor…?

Tradiční organizace pracující s dětmi a mládeží mají úctyhodně dlouhou tradici své činnosti, i když ta byla bohužel za minulého režimu mnohdy nedobrovolně přerušena. S Artěkem se naše tábory jistě velikostí srovnávat nemohou. Zato vedou mladé táborníky například k respektu vůči přírodě, vůči svým kamarádům, k podpoře zdravého životního stylu apod. Chápu, že to není takový divácký „hit“ jako vystoupení nadaných dětí, secvičené právě v Artěku…

Odkaz na zmíněnou reportáž: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/212411000100617/

Odkaz na článek na webu: www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/182349-letni-tabory-hlasi-posledni-volna-mista/

Zatímco v minulých letech jsme měli možnost vídat na obrazovce díky veřejnoprávní televizi slušné, vyvážené zpravodajství o letních táborech, včetně věcně správné, fundované reportáže o hygienických požadavcích a aplikaci zmíněné vyhlášky ministerstva zdravotnictví, často od redaktora Ivana Lukáše, letos jsme velmi zklamáni zjištěním, že zatím bohužel vítězí podbízivá forma a nepřesný nebo i zavádějící obsah.

Vážený pane šéfredaktore,
věříme, že náš kritický poukaz na kvalitu „táborového“ zpravodajství ČT přijmete s porozuměním a zasadíte se o brzkou nápravu pošramocené pověsti ČT v očích – troufám si tvrdit – značné části dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží. Mám za to, že vhodnou formou by mohlo být třeba odvysílání „doplňujících sdělení“, které by výše popsané, již publikované nedostatky a chyby snad alespoň částečně eliminovaly.

S pozdravem

Aleš Sedláček,
předseda ČRDM


Česká rada dětí a mládeže
Senovážné nám. 977/24
116 47 Praha 1
Telefon: +420 234 621 209
E-mail: sekretariat@crdm.cz

Napsal: admin