Aktuality

Otevřený dopis ČRDM ministru školství a zahraničí k záchraně sektoru mládeže v Radě Evropy

Otevřený dopis ČRDM ministru školství k záchraně sektoru mládeže v Radě Evropy

Česká rada dětí a mládeže se obrací dopisem na ministry školství a zahraničí a žádá je o podporu pro sektor mládeže v Radě Evropy, neboť v rámci škrtů ve financování Rady Evropy zazněl návrh na jeho zrušení. ČRDM dále žádá ministry o jejich stanovisko, doporučuje usilovat o zachování sektoru mládeže v rámci aktivit Rady Evropy a hledat jiné cesty, jak finanční situaci Rady Evropy řešit. V závěru ČRDM nabízí součinnost při hledání vhodného řešení.

Plné znění dopisů:

Napsal: Marek Krajči