Aktuality

Pilotní výměnný projekt ČRDM s německými a izraelskými partnery na startu

Bambiriada-2009-SRN-Izrael-2_510599

Zahraniční spolupráce. Pro někoho z tradičního českého sdružení „třešnička na dortu“ sdružení, možnost ozvláštnit stereotypní program, motivovat zkušenější vedoucí novou výzvou. Pro někoho z mezinárodního sdružení jádro činnosti, schopnost obstát v rámci globální sítě, vnést do ní svou invenci a vliv.

Pro ČRDM může být zahraniční spolupráce také některými z vyjmenovaných charakteristik. K nim ovšem patří navíc specifická role zastupovat členská sdružení a děti a mládež ČR v zahraničí. V rámci této role je ČRDM tím, kdo prošlapává méně známé cestičky, což je také případ pilotního projektu se zapojením národních rad ČR, SRN a Izraele.

Trojstranná spolupráce mezi ČR, SRN a Izraelem v oblasti mládeže na plzeňské Bambiriádě 2009 teprve dostávala základní obrysy. (Nissim Shalem a Jochen Rummenhöller před informačně naučnou tabulí o Německu)Dva roky uběhly od prvního setkání, kde se zástupci ČRDM seznámili přes Německý spolkový kruh mládeže s prakticky pro ně neznámou národní radou CYMI (Rada hnutí mládeže v Izraeli). Kontakt se povedlo udržet, přiživovat a budovat, takže jeho praktickým výsledkem je vzdělávací výměnný program, který již brzy začne v ČR, bude pokračovat v sousedním Německu a nakonec se přesune do Izraele. Skupina složená z osmi zástupců každé země bude mít možnost posunout své hranice geograficky i mentálně a předat po skončení projektu vlastní zkušenost svým svěřencům v organizacích, které vychovávají a vzdělávají děti a mládež.

V sídle CYMI – ředitel kanceláře Naftali Deri (Foto Aleš Sedláček)Mladí lidé z ČR, SRN a Izraele: Objevovat historii – rozumět současnosti – tvořit budoucnost, tak zní symbolický název projektu, pod kterým se uskuteční třikrát čtyři programové dny ve všech třech zemích. Název hodně napovídá o obsahu programu, který má pod patronací vždy příslušná národní rada. V ČR nebudou chybět zapojení expertů, historická přednáška o případu Hilsner nebo diskuse s odborníkem na téma extremismus v současné společnosti. Vlastní německo-židovsko-český místopis si mohou projít účastníci v Praze a Plzni (např. Židovské muzeum, Plzeňská synagoga). Zahlcení poznatky a vjemy pomůže zmírnit trocha rukodělných kreativních činností při výrobě šperku a drátkování a další programy.

Z loňské návštěvy zástupců ČRDM v Izraeli – vzadu druhý zprava předseda ČRDM Aleš Sedláček, vlevo od něj ředitelka Kanceláře ČRDM Michaela Přílepková (Foto archiv Aleše Sedláčka)Možnost prohlédnout si vlastní a cizí představy, předsudky a klišé bude po celou dobu. Zvláštní trojúhelník vztahů historických a současných mezi zeměmi je tím, co činí projekt pilotním, můžeme říct dokonce experimentálním. Motivací je prolomit perspektivu zemí s označením nezajímavá, neznámá, nebezpečná, nepřátelská. Místo zpráv z médií či výběrové zkušenosti nabídne projekt elementy interkulturní interakce, mezi něž patří připravenost se učit, přizpůsobivost ostatním, uvědomění a trénink relativity.

Příklad zahraniční spolupráce v praxi: na mezinárodním setkání mládeže „generation EUrope 2009“ v Čelákovicích (Foto Jiří Majer)Pilotní projekt startuje 24. srpna 2010. Přípravy organizačního týmu, resp. účastníků vrcholí. Všichni věří, že se pilotní ročník projektu povede. Přání do budoucna je takové, aby nezůstalo u posledního projektu v trojlístku ČR-SRN-Izrael, ať již realizátorem bude ČRDM, nebo její členská sdružení.

Michaela Přílepková


Projekt je realizován za podpory MŠMT, Nadačního fondu obětem holocaustu a TANDEMu – Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže.

Napsal: admin