Aktuality

Podávání žádostí o státní dotace v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace pro rok 2013

Žadatelé, nestátní neziskové organizace, předkládají žádost o dotaci na rok 2013 v programech

  • č. 1 – zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež
  • č. 2 – podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží
  • č. 3 – investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže
  • č. 5 – podpora činnosti Informačních center pro mládež

prostřednictvím elektronického systému IS-mládež. Systém bude uzavřen 31. října ve 13 hodin!

Co musí projekt obsahovat, co se odevzdává v listinné podobě a další podrobnosti najdete na stránkách MŠMT:
www.msmt.cz/mladez/podavani-zadosti-o-statni-dotace-v-ramci-programu-statni

Napsal: admin