Aktuality

Představenstvo ČRDM schválilo finanční podporu ve výši 50 000 Kč pro Radu mládeže na Ukrajině

Kyjev, 2016 (foto Michaela Doležalová)

Aktualizováno 4. 3. 2022

Předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček k tomu říká: „Naše partnerská střešní rada na Ukrajině nás dopisem požádala o deklarativní podporu a finanční pomoc na jejich účet. Je to pro nás důvěryhodná instituce, a tak jsme byli rádi, že alespoň takto jsme mohli zatím pomoci. Je to samozřejmě jen začátek… Z historie víme, jak byla pro lidi v ČR v době okupace sovětskými vojsky důležitá podpora ze Západu. Západ, to jsme dnes my, tedy alespoň pro Ukrajinu. Nepromarněme prosím příležitost ukázat, že hodnoty svobody a demokracie jsou pro nás zásadní.“

„Ukrajinské radě mládeže jsme poslali částku 50 000 Kč a dopis, ve kterém je ujišťujeme o naší podpoře a solidaritě,“ doplňuje ředitel kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka. (Český překlad dopisu…)

Jak podpořit Ukrajinu?

  • Podpořte finanční sbírky ověřených organizací.
  • Zájemci mohou přispět do sbírek organizací Charita Česká republika, Post Bellum, Člověk v tísni nebo UNICEF. Čísla příslušných sbírkových účtů spolu s charakteristikou toho, nač mají být peníze určeny, najdete třeba v článku uveřejněném na Novinkách.
  • Nabídněte své prostory Správě uprchlických zařízení.
  • Dejte najevo svou podporu Ukrajině.
  • Máte-li známé z Ukrajiny, nabídněte pomoc, nasměrujte je k potřebným informacím MZV.

(Jak) mluvit s dětmi o válce?

I pro děti je válka tématem. Nelehkým, děsivým, neznámým. Nepřehlížejme jejich potřebu o tématu mluvit. Organizace Junák – český skaut připravila tipy k tomu, jak s dětmi o válce citlivě hovořit. Mohou posloužit všem vedoucím, nejen skautským, stejně tak jako vyučujícím nebo rodičům.

Foto Michaela Doležalová, Kyjev 2016

Napsal: Marek Krajči

Ke stažení

Příloha k článku ke stažení
Příloha k článku ke stažení