Aktuality

Proběhlo 32. Valné shromáždění ČRDM

Uskutečnilo se ve čtvrtek 15. dubna 2010 v Praze. Delegáti téměř stovky členských sdružení hlasovali o přijetí nových sdružení, posílení Představenstva ČRDM a vzali mj. na vědomí výroční a hospodářskou zprávu za rok 2009.

Nově přijatým – již 99. sdružením České rady dětí a mládeže – se stalo občanské sdružení Život trochu jinak.
Do Představenstva ČRDM byli přijati dva noví členové, slečna Michaela Humlová (ELSA ČR) a pan Miroslav Jungwirth (Pionýr).

Více se dovíte v článku na serveru Adam.cz

Napsal: admin