Aktuality

Proběhlo 37. Valné shromáždění ČRDM

Ve čtvrtek 8. 11. 2012 proběhlo 37. Valné shromáždění ČRDM. V řádném termínu nebylo VS usnášeníschopné, z celkového počtu 79 mandátů bylo vydáno pouze 36 mandátů! Jednání náhradního VS začalo dle stanov ČRDM po 60 minutách s celkovým počtem 41 vydaných mandátů bylo již usnášeníschopné (bylo by usnášeníschopné s jakýmkoliv počtem mandátů). Usnesení Valného shromáždění ČRDM naleznete v zápisu z jednání. Přílohou k zápisu z jednání je také zpráva revizní komise. Děkujeme všem zúčastněným za věcné jednání.

O průběhu jednání si přečtěte v článku na adam.cz.

Napsal: admin