Aktuality

Proběhlo diskusní setkání ČRDM k tématům Partnerství pro vzdělávání 2030+

Wellbeing (online setkání k Partnerství pro vzdělávání 2030+)

Zváni na něj byli zájemci z členských organizací pracujících s dětmi a mládeží. Cílem bylo získat od účastníků setkání zpětnou vazbu na první výstupy projektu Partnerství 2030+. Program setkání zahájil Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže, a krátce představil oba diskuzní bloky, které jsou výsledkem půlroční práce pracovních skupin Wellbeing a Střední článek.

Pojem Wellbeing a celou tematiku představila Lenka Felcmanová.

Wellbeing znamená v podstatě „cítit se dobře a dobře fungovat“. Skupina se tématem zabývala proto, že velká část žáků, ale ani učitelů, se ve škole dobře necítí. Například podle šetření PISA je 30 % žáků ve škole vystaveno šikaně. 18 % žáků není spokojeno se svým životem. A až 64 % patnáctiletých cítí úzkost před testem, ač se na něj dobře připravili.

Vizi týkající se tzv. středního článku představil v prezentaci Vladimír Srb.

Jde o sladění představ o tom, jak by měl v ČR od roku 2027 fungovat systém vedení a podpory škol, tedy střední článek vedení. Střední článek vedení regionálního školství (zkráceně střední článek) v pojetí pracovní skupiny – to by měla být především odborná a podpůrná instituce mezi ministerstvem školství a školami.

Více podrobností i jednotlivé prezentace najdete v článku na ADAM.cz…

Napsal: Marek Krajči