Aktuality

Reprezentujte Českou republiku na konferenci v Římě 12. – 15. října!

KDT-prava-mladych

Máte přehled v oblasti lidských práv a hlavně práv mladých lidí? Působíte v organizaci, která pomáhá mladým být samostatný a využívat svá práva? Podporujete mladé nebo se sami zapojujete do společenského a politického života? Museli jste někdy sami hájit svá práva?

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží hledá mladé zájemce pro zapojení do IV. cyklu Evropského strukturovaného dialogu. Účastí na konferenci v Říme budete součástí konzultací 2014/15 k tématu o přístupu mladých lidí k právům a dosahování samostatnosti mladých. Váš názor a zkušenosti budou využity při tvorbě evropské a české politiky mládeže. Můžete tak pomoci do budoucna ostatním zvládat složité situace, kdy jsou jejich práva porušována.

Konference v Říme (12. – 15. října 2014) zahrnuje debaty nad příbuznými tématy, workshopy a volný čas pro síťování účastníků. Budete zde mít možnost předat zkušenosti z ČR a získat přehled o situaci v dalších zemích EU. Zároveň se budete přímo podílet na tvorbě doporučení pro Radu ministrů EU, co v této oblasti zlepšit.

Před konáním konference budete spolupracovat se členy Národní pracovní skupiny, kteří Vám předají další informace. Doprava na místo a strava během konference jsou hrazeny pořadateli. Z Vaší účasti na konferenci očekáváme krátkou zprávu a článek o průběhu a další zapojení do konzultací a procesu strukturovaného dialogu s mládeží.

Pokud máte zájem se přihlásit, vyplňte přihlášku, kterou naleznete v příloze k článku. Přihlášky nám zasílejte do neděle 17. srpna 2014, na e-mail michaela.cvachova@crdm.cz.

Strukturovaný dialog je proces, díky kterému se názory mladých dostanou k těm, kteří o nich rozhodují. Evropská unie dané téma zpracovává 18 měsíců, od konzultací s mladými lidmi a odborníky v členských státech, přes tvorbu politických doporučení, na kterých se podílejí společně mladí lidé a odborníci jednotlivých ministerstev, až po tvorbu konkrétních opatření, které se stávají součástí politiky mládeže v jednotlivých členských státech EU.

Konference v Římě je první velkou akcí v novém cyklu diskusí a konzultací nad tématikou podpory práv mladých lidí v EU. Během této konference budete, společně se zástupcem Národní pracovní skupiny, reprezentovat analýzu situace přístupu mladých lidí k právům v ČR, sdílet své zkušenosti a podílet se na tvorbě doporučení. Výstupy konference slouží jako základ pro další práci nad problematikou. Dalšími kroky jsou veřejná celostátní konzultace s mladými, dvě návazné konference (Lotyšsko, Litva), a výsledkem tohoto rok a půl dlouhého snažení je Usnesení Rady ministrů EU s doporučeními a dalšími kroky, které budou přeneseny do politik členských států včetně ČR. Tím je opravdu možné efektivně zlepšit situaci mladých u nás. Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog mládeže je garantem procesu konzultací a přenosu výstupů do ČR.

Více o strukturovaném dialogu: www.msmt.cz/mladez/strukturovany-dialog nebo www.kecejmedotoho.cz

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží je platforma, které se stará o zmapování tématu, síťování všech dotčených aktérů a získávání informací pro proces Evropského strukturovaného dialogu s mládeží. Skupina je tvořena zástupci odboru mládeže MŠMT, zástupci Sekce evropských záležitostí na MŠMT, zástupci Domu zahraniční spolupráce (DZS), zástupci České rady dětí a mládeže (ČRDM) ve spolupráci se všemi, kteří chtějí přispět do procesu a zlepšení situace mladých nejen v ČR.

Napsal: Marek Krajči