Aktuality

Téma druhé letošní Archy zní: Zdravým životním stylem. Třeba je to „mediální výzva“ i pro Vás…?

Archa-2016-1-1

Jak programy jednotlivých dětských formací přispívají ke zdravému životnímu stylu jejich svěřenců – zhruba o tom by se měli dočíst čtenáři druhého čísla zpravodaje Archa. Takže – jakpak je to u Vás (myšleno ve Vašem spolku, oddíle, družině, skupině, klubu, kmeni)? Chodíte na výpravy, hrajete lakros, splouváte řeky, jezdíte v zimě na běžkách či sjezdovkách nebo ťapete na sněžnicích…? Zkuste se nad tím zamyslet – a určitě přijdete na to, jak a čím byste mohli k obsahové skladbě chystané Archy přispět. Kdoví, třeba by v ní zrovna těch pár řádek a fotek od Vás chybělo… Zašlete prosím svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky 22. února 2019.

Napsal: Marek Krajči