Aktuality

Téma prvního čísla Archy v letošním roce, tedy 1/2020, je Doma v klubovně

Archa-2016-1-1

Někde máme sídlo nebo oblíbené místo, kde se „přes rok“ scházíme, kam jezdíme. Klubovny. Základny. Místa, která nám přirostla k srdci, něco pro nás znamenají a také už leccos pamatují. Možná jste je pracně vybudovali, zrekonstruovali, zachránili, ještě pracněji předtím získali.

Představte své srdcovky v časopise Archa!

Svůj příspěvek zašlete na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, připojte sadu fotografií o velkém rozlišení vhodném pro tisk (tedy „co největší“). Uzávěrka prvního čísla je 17. ledna 2020, vyjde koncem února 2020.

Napsal: Marek Krajči