Aktuality

V Evropském domě v Praze proběhla závěrečná konference k projektu ČRDM „SAFE“

Závěrečná konference projektu ČRDM „SAFE“

V Evropském domě v centru Prahy se 18. června 2015 konala závěrečná konference k projektu ČRDM „SAFE“, jehož cílem bylo najít způsob, jak ohodnotit práci lidí, kteří ve svém volném čase a zdarma pracují v dětských, mládežnických či ekologických organizacích. Podrobnosti o tříhodinové konferenci, jíž se zúčastnilo několik desítek lidí včetně zástupců vedení dobrovolnických organizací na národní úrovni, představitelů státní správy a dalších expertů, přinášíme v článku „Jakou hodnotu má dobrovolnická práce? Odpovědi ČRDM a vnitra se různí“ na ADAM.cz.

Projekt byl podpořen z ESF - OP LZZ

Napsal: Marek Krajči