Aktuality

Vedení dětských táborů

Vedení dětských táborů (foto archiv ČRDM)

Cílem online kurzu, který pořádá ČRDM, je rozvoj kompetencí nezbytných pro pořádání a vedení dětských táborů (s využitím metod interaktivní a prožitkové pedagogiky), kdy absolvent dokáže získané poznatky a dovednosti cíleně aplikovat v praxi.

Termín: 25. 5., 26. 5., 27. 5., 28. 5., 29. 5., 30. 5. 2021 ← POZOR, změna termínu!
Hodinová dotace akreditovaného kurzu: 24 h
Lektoři: Mgr. Vlastimil Jura, Mgr. Jakub Sotl, Ivana Šircová, Monika Vodová
Akreditace MSMT-33462/2019-3-995 jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Cena: pro členy ČRDM 3600,– Kč, pro ostatní 3900,– Kč

Kurz je možné hradit z Operačního projektu výzkum, vývoj a vzdělávání z programu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání („Šablony“).

Hlásit se můžete do 24. 5. 2021 do 12:00Přihlášení a podrobnosti…

Napsal: Marek Krajči

Fotogalerie k článku