Aktuality

Vladimír Špidla: Dobrovolnou práci s dětmi a mládeží považuji za hodnotu.

spidla_3_337886

Předseda vlády přijal zástupce České rady dětí a mládeže

Předseda vlády Vladimír Špidla přijal, jako vůbec první český premiér, ve středu 28. 4. 2004 v odpoledních hodinách představitele České rady dětí a mládeže (ČRDM). Ti premiérovi představili svou činnost ve prospěch mimoškolní výchovy ve sdruženích dětí a mládeže a zároveň poukázali na několik problematických okruhů, jež se týkají společenské podpory dobrovolné výchovné práce a právních a finančních podmínek pro ni.

„Dobrovolnou práci s dětmi a mládeží považujeme za hodnotu a hodnota to také opravdu je. Nejde zde pouze o jakousi prázdnou proklamaci, ale skutečně si této práce velmi ceníme“, zdůraznil premiér Špidla postoj vlády, vyjádřený mj. i v Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007, na jejímž naplňování se ČRDM podílí.

Zástupci ČRDM u premiéra (kliknutím na obrázek se v novém okně zobrazí ve větší velikosti)Velkou část jednání věnovali účastníci diskusi nad právním prostředím pro činnost sdružení dětí a mládeže, jež klade stále větší nároky na dobrovolníky. „Za velmi pozitivní pokládám, že pan premiér přislíbil podpořit ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, aby byla nová verze připravovaného zákona o práci s dětmi a mládeží postavena na pozitivním přístupu a zákon tak skutečně podporoval činnost dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží v mimoškolní výchovné oblasti“, zhodnotil tuto část jednání předseda ČRDM Pavel Trantina. Premiér Špidla rovněž podpořil snahu ČRDM o to, aby dobrovolná práce s dětmi a mládeží byla definována a uznávána jako veřejně prospěšná činnost. Společně s dalšími účastníky se zamýšlel nad možnými formami jejího ocenění.

Zástupci ČRDM u premiéra (kliknutím na obrázek se v novém okně zobrazí ve větší velikosti)Vladimír Špidla obdržel pozvání k návštěvě Bambiriády, několikadenní akce, jež ve dnech 20. – 23. května v 28 městech celé České republiky představí činnost sdružení dětí a mládeže veřejnosti a zástupcům státní správy a samosprávy (www.bambiriada.cz), nemohl je však zatím vzhledem k časovému zaneprázdnění přijmout. Naopak přislíbil účast na jednom z diskusních kulatých stolů s mladými lidmi, jež ČRDM pravidelně organizuje.

Napsal: admin