Aktuality

Volby předsedy/předsedkyně ČRDM a členů Představenstva ČRDM 2023–2026

Hlasování na Valném shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)

Vážení přátelé,

vzhledem k tomu, že v letošním roce končí funkční období současného Představenstva ČRDM, příští valné shromáždění bude volební. Volby předsedy/předsedkyně ČRDM a členů Představenstva ČRDM proběhnou na 58. VS ČRDM, které se bude konat ve čtvrtek 23. 11. 2023 od 15 hodin.

Níže naleznete informace o průběhu „předvolební kampaně“ na předsednickou pozici a na pozice členů Představenstva ČRDM.

Nominace na post předsedy/předsedkyně 2023–2026

Kandidovat na pozici předsedy/předsedkyně ČRDM může jednotlivec či jej může nominovat členská organizace ČRDM. Nominace probíhá písemnou formou a měla by obsahovat osobní motivaci, volební vizi a program, kam chce kandidát/ka ČRDM posunout v následujícím období 3 let platnosti nadcházejícího mandátu.

Kandidáti na předsednickou pozici pak sestaví vlastní návrhy představenstva a zveřejní je společně se svým návrhem volebního programu. Ve svém návrhu mohou vyjít ze zaslaných nominací na členstvo představenstva. To je velmi pravděpodobný, nicméně ne povinný postup. Pro kandidáty na předsednickou pozici jsou však nominace na posty v představenstvu od členských organizací užitečným vodítkem zájmu členů o podíl na správě organizace.

Nominování byli:

Vyjádření kandidáta Aleše Sedláčka k nominaci

Návrh kandidáta Aleše Sedláčka na složení Představenstva České rady dětí a mládeže

Nominace na posty v Představenstvu ČRDM 2023–2026

Každá členská organizace má možnost zaslat nominaci na post v Představenstvu ČRDM. Nominace zasílejte v elektronické podobě do datové schránky ČRDM či na email ondrej.sejtka@crdm.cz. tak, aby se dala zveřejnit na této stránce. Z textu nominace by mělo být zřejmé, kdo, kým a na jakou pozici je nominovaný, dále souhlas s nominací a osobní motivace pro účast v Představenstvu ČRDM.

Nominování byli:

Podzimní Valné shromáždění ČRDM hlasuje o kandidátech na předsednický post a v případě zvolení následně schvaluje návrh představenstva dle vítězného kandidáta na předsednický post.

Po obdržení nominací na post předsedy/předsedkyně ČRDM či členy/členky Představenstva ČRDM bude Kancelář ČRDM zveřejňovat nominace na stránkách www.crdm.cz/volby2023.

Celý proces běží až do vlastní volby na Valném shromáždění.

Napsal: ČRDM