Aktuality

Vyhlašujeme 4. ročník programu Mladých delegátů do OSN. Kdo z vás utvoří novou dvojici delegátů?

Logo programu Mladých delegátů ČR do OSN
 • Chcete se stát zástupcem mladých lidí z ČR na jednání OSN?
 • Chcete ovlivnit jednání na celosvětové úrovni?
 • Jste aktivní osobou v občanské společnosti?
 • Je vám mezi 18–25 lety?

Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledají na základě World Programme of Action for Youth (A/RES/50/81) zájemce pro účast ve čtvrtém ročníku Programu Mladých delegátů do OSN/ UN Youth Delegates Programme.

Cílem Programu Mladých delegátů do OSN je reprezentace české mládeže na půdě OSN, zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.

Požadujeme

 • Věk 18 až 25 let (včetně)
 • Ochotu se časově přizpůsobit potřebám programu
 • Výbornou znalost anglického jazyka (další cizí jazyky výhodou)
 • Zájem o diplomacii a orientaci v mezinárodním prostředí
 • Týmového hráče, který dobře zvládá stresové situace
 • Zájem o otázky a témata spojená s mladými lidmi
 • Zájem šířit nabyté zkušenosti a znalosti mezi mladými lidmi po návratu do ČR
 • Zkušenost s prací v oblasti mládeže (NNO pracující s dětmi a mládeží, nezávislé iniciativy mládeže, školní kluby, studentské spolky apod.)
 • Ochotu dobrovolně se zapojit do společenských a politických procesů po dobu přibližně jednoho roku

Nabízíme

 • Příležitost zastupovat zájmy mladých lidí z České republiky na mezivládních jednáních OSN
 • Organizační a finanční zajištění dvou výjezdů – na podzimní zasedání Valného shromáždění OSN (několikatýdenní pobyt v New Yorku v říjnu 2019) a v období prvního čtvrt roku 2020 po koordinaci s MZV, MŠMT a ČRDM na jeden další relevantní formát
 • Možnou účast na přípravném setkání evropských Mladých delegátů pořádaném Evropským fórem mládeže v Bruselu
 • Spolupráce se Stálou misí ČR při OSN a účast na vybraných jednáních
 • Spolupráce s dalšími Mladými delegáty z celého světa v otázkách práv a participace mládeže, lidských práv, Cílů udržitelného rozvoje a dalších
 • Potenciální možnost zapojení se do dalších jednání

Jak se stát Mladým delegátem do OSN?

Zašlete následující dokumenty nejpozději do 14. 4. 2019 na emailovou adresu vaclav.kriz@crdm.cz:

 • Životopis
 • Agenda a zdůvodnění jejího výběru na 1–3 normostrany:
  Uveďte a zdůvodněte, jakým dílčím tématem blízkým vaší osobní preferenci byste se chtěli zabývat po dobu trvání vašeho mandátu v českém veřejném prostoru. Stručně v bodech navrhněte, jaké téma byste chtěli řešit, jakým způsobem, v jakém časovém harmonogramu a ve spolupráci s kým – co je cílem na konci mandátu a celé aktivity.
 • Esej v agnlickém jazyce na 3–5 normostran na téma:
  “Where do you see opportunities for a constructive input of young people to the Czech/International efforts to achieve the Sustainable Development Goals of the Agenda 2030?”

Výběrové řízení je dvoukolové. V případě postupu do druhého kola budete pozváni na osobní pohovor, o kterém vás budeme informovat. Pohovory proběhnou v období od 29. 4. do 3. 5. 2019.

Více informací o Programu najdete na webu ČRDM a na Facebooku…

Napsal: Marek Krajči