Aktuality

Workshop: Stezka ke kompetencím

Workshop Stezka ke kompetencím (ilustrační foto Marek Krajči)
  • Datum a místo: 14.–15. 10. 2017, Praha
  • Profil účastníka: učitelé, mladí vzdělavatelé, vedoucí mládeže, pracovníci neziskovek, zájemci o vzdělávání
  • Obsah: Co jsou to kompetence a jak se dá využít neformální vzdělávání k jejich získávání a rozvoji?  Naučíme se využít inovativní přístup vzdělávacího kontinua pro návrh vzdělávacích aktivit/metod.
  • Účast na kurzu, včetně ubytování je zdarma.

Co by mělo být cílem ideálního vzdělávání? Existuje nějaký výčet toho, co by měl člověk umět, když je vymrštěn ze vzdělávacího systému do každodenního života? A mělo by vzdělávání stát na řešeních kvadratických rovnic, nebo popisu fotosyntézy? Ve škole trávíme nemalou část našeho života. Jen si uvědomte, že když lidé, kteří dnes dokončují vysokoškolská studia, začali chodit do školy, tak o internetu slyšel málo kdo, mobily měly jednořádkový display a anténku, dotyková zařízení jsme znali jen ze Startreku a česká společnost se ještě srovnávala s rozpadem federace.

Společnost se za tu dobu změnila od základů, kdežto vzdělávání, pomineme-li pár nešťastných výkřiků jako státní maturitu nebo inkluzi, se změnilo jen málo.  Dnes se již zdá takřka bezpředmětné, učit se encyklopedické znalosti, od nichž nás dělí jen vyhledávací okýnko Googlu. Stále více se mluví o tom, že ve školách bychom si měli spíše osvojovat kompetence, třeba jak prezentovat své myšlenky, pracovat v týmu, komunikovat, nebo být aktivním článkem demokratického systému. To vše se dnes mnohdy učíme, až opustíme zdi školy, a to i přesto, že společnost dnes na našich kompetencích stojí a zaměstnavatelé je vyžadují.

Během víkendového workshopu si povíme, co to kompetence jsou a jak je můžeme rozvíjet. Podíváme se na základy neformálního vzdělávání a použijeme ho právě k návrhu výukových aktivit, které kompetence rozvíjejí. Naučíme vás, jak snadno vymyslet vlastní vzdělávací metodu, tak aby byla jako ušitá pro vaši skupinu, pro vás, a hlavně aby měla smysl.

Zaplatíme za vás náklady spojené s cestou do Prahy, ubytujeme vás ve stylovém hotelu, zajistíme příjemné školící prostory a dostatek jídla. Tým našich lektorů vás provede celým programem. Pokud jste učitelé, mladí vzdělavatelé, vedoucí mládeže, pracovníci neziskovek nebo jen chcete vědět o vzdělávání trochu víc, tak neváhejte a pojďte do toho s námi. Společně totiž můžeme, tedy aspoň trochu, změnit vzdělávaní tak, aby odpovídalo dnešní době.

Přihlaste se tady!


Workshop probíhá v rámci projektu Spolupráce pro inovativní vzdělávání sociálních a občanských kompetencí.

S podporou Programu Evropské unie Erasmus+

Napsal: Marek Krajči

Fotogalerie k článku