Aktuality

Z jednání u pana ministra Štecha

Zástupci ČRDM u ministra Štecha (foto archiv ČRDM)

Zástupci České rady dětí a mládeže, Aleš Sedláček, Ondřej Šejtka, Tomáš Novotný, Josef Výprachtický a Martin Bělohlávek, se v úterý 25. 7. 2017 sešli s ministrem školství mládeže a tělovýchovy Stanislavem Štechem. Schůzka trvala 45 minut a nesla se v přátelském a konstruktivním duchu. Za MŠMT se dále účastnily náměstkyně pro finance Zuzana Matušková a pro legislativu Dana Prudíková. Nechyběl ani ředitel odboru pro mládež Michal Urban a ředitel kanceláře ministra Jaromír Beran.

Prvním bodem, kterým jsme se zabývali, bylo formální ukončení procesu navýšení dotací pro rok 2017. Organizace, které žádaly v programu číslo jedna, budou v příštím týdnu vyzvány k úpravě rozpočtů směrem nahoru. MŠMT pak vyplatí finanční prostředky během září.

Podrobně jsme se také věnovali rozpočtu kapitoly Mládež na rok 2018 a střednědobému výhledu. Na rok 2018 by měl zůstat zachovaný objem finančních prostředků stejný jako po navýšení v roce 2017. Doufejme, že se MŠMT povede tento pozitivní vývoj při vyjednáváních s Ministerstvem financí udržet. Střednědobý výhled zatím navýšení nereflektuje. Zde bude hodně záviset na jednáních s politickými stranami a stanovení priorit příští vlády.

Dále jsme se zabývali nastavením dotačních programů a požadavkům na jejich vyúčtování. S paní náměstkyní Matuškovou jsme se dohodli na spolupráci při novelizaci vládních zásad pro přidělování dotací NNO. Jejich garantem je Rada vlády pro NNO, kde má ČRDM i další střešní organizace zastoupení.

Pan ministr je připravený podepsat smlouvy o víceleté spolupráci. Tyto smlouvy s uznanými organizacemi vnímá jako veřejnou podporu NNO. Staví se proti paušálnímu, často negativnímu, hodnocení neziskových organizací. Rád přispěje k tomu, aby na veřejnost ukázal, že jsou NNO, které jsou pro stát důležité. Předpokládá se, že MŠMT přislíbí uznaným organizacím dotační podporu v min. výši 90 % předchozího roku. Na první pohled se to jeví jako velký závazek pro MŠMT. Avšak pokud byl projekt v odpovídající kvalitě a rozsahu, nedocházelo u uznaných organizací ke krácení ani doposud.

Uznání kvalifikace vedoucího pro práci externisty v DDM skončilo v poslanecké sněmovně s kariérním řádem. Toto opatření bylo součástí novely Zákona o pedagogických pracovnících, která obsahovala i kariérní řád pro učitele. Sněmovna se rozhodla na samém konci legislativního procesu projednávání ukončit a novelu zákona nepřijmout. MŠMT je s námi ve shodě, že se jedná o užitečnou věc a je připraveno po volbách, na základě vládních priorit, pracovat na novém návrhu novely zákona.

Napsal: Aleš Sedláček, předseda ČRDM

Fotogalerie k článku