Aktuality

Zápis z jednání Valného shromáždění ČRDM 14. 4. 2005

Děkujeme delegátům členských sdružení ČRDM za aktivní účast na čtvrtečním Valném shromáždění ČRDM.
Zápis z tohoto jednání ověřený členy mandátové komise naleznete zde.

Dovolujeme si zde ještě vypíchnout některá usnesení a vyzvat členská sdružení ke spolupráci při jejich naplňování:

Usnesení 21/6
VS ČRDM obnovuje činnost pracovní skupiny pro změnu Stanov a vyzývá členská sdružení

  1. k předkládání návrhů na doplnění této skupiny a
  2. k aktivní účasti v diskusi o předložených otázkách.

Na místě byli do skupiny navrženi další členové: Kateřina Brejchová (Pionýr), Tomáš Řehák (Junák), Jan Cihlář (Mladí sociální demokraté), případné další nominace budou přijímány v Kanceláři ČRDM do konce května 2005.

Usnesení 21/11
VS ČRDM ustavuje pracovní skupinu pro vyhodnocení naplňování Strategie ČRDM 2000 – 2005 a návrh Strategie ČRDM 2006 – 2010 a vyzývá členská sdružení ČRDM k zasílání podnětů této skupině.

Na místě se do skupiny přihlásili Ondřej Šrámek (ČTU) a Šimon Pokorný (Dorostová unie). Návrhy na další členy skupiny je možné zasílat do kanceláře ČRDM do konce května.

Usnesení 21/13
Valné shromáždění

  1. bere na vědomí informaci o přípravě návrhu na vyznamenání Ing. Milana Appela Medailí za zásluhy;
  2. schvaluje předložený návrh;
  3. vyzývá členská sdružení ČRDM, aby v rámci svých kontaktů podpořila návrh na udělení státního vyznamenání p. M. Appelovi mezi poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a senátory Senátu Parlamentu ČR;
  4. ukládá zajistit aktualizaci návrhu a jeho včasné předání do Parlamentu ČR.

Zodpovědný: předseda, ředitel kanceláře ČRDM, termín: do 29. dubna 2005

Napsal: admin