Aktuality

Zapoj se do pilotního programu mladých delegátů ČR do OSN

Program mladých delegátů do OSN

Chceš se stát zástupcem mladých lidí z ČR na jednání OSN? Chceš ovlivnit jednání na celosvětové úrovni? Je ti mezi 18–25 lety? Zapoj se do pilotního programu mladých delegátů ČR do OSN!

Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledají na základě World Programme of Action for Youth (A/RES/50/81) zájemce o pilotní ročník programu mladých delegátů do OSN.

Co nabízíme?

 1. Příležitost zastupovat zájmy mladých lidí z České republiky v rámci aktivit Organizace spojených národů (OSN).
 2. Účast na podzimním zasedání Valného shromáždění OSN (několikatýdenní pobyt v New Yorku v termínech říjen–listopad 2016).
 3. Spolupráce se Stálou misí ČR při OSN především na lidskoprávní agendě, dle možností také na Agendě 2030 – udržitelný rozvoj.

Kdo se může ucházet o místo mladého delegáta?

Mladý člověk, který splňuje následující kritéria:

 • Věk 18–25 let
 • Velmi dobré jazykové schopnosti (velmi dobrá až výborná znalost anglického jazyka, další cizí jazyk výhodou)
 • Zájem o diplomacii s důrazem na problematiku lidských práv
 • Schopnost spolupracovat v týmu a v novém prostředí
 • Schopnost zvládat stresové situace a mezinárodní prostředí
 • Jasné životní hodnoty, které chcete hájit
 • Zájem šířit nabyté zkušenosti a znalosti mezi mladými lidmi v ČR během působení v New Yorku a po návratu
 • Aktivní osoba v občanské společnosti nejširšího slova smyslu
 • Osobní závazek nasazení na dané období a chuť další spolupráce a kontaktu se svými následníky
 • Zkušenost s prací v oblasti mládeže (NNO pracující s dětmi a mládeží, peer programy, nezávislé iniciativy mládeže, školní kluby, studentské spolky apod.)
 • Ochota zapojit se dobrovolně do společenských a politických procesů

Cíle pilotní fáze programu:

 1. Podpora participace mladých lidí a strukturovaného dialogu mládeže na globální úrovni.
 2. Kvalitní možnost dalšího vzdělávání pro mladé delegáty.
 3. Rozšíření možnosti mladých lidí ovlivňovat chod institucí a navázání nových kontaktů mezi zástupci mládeže a institucemi.
 4. Spolupráce mladých delegátů do OSN na globální, české a evropské úrovni.
 5. Pilotní testování a nastavení dlouhodobého programu mladých delegátů z ČR do OSN.

Jak se ucházet o místo mladého delegáta do OSN?

Přihlásit se můžete do 24. června 2016 zasláním následujících podkladů:

 1. Osobní a profesní životopis (včetně data narození)
 2. Motivační dopis
 3. Kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon)
 4. Esej v angličtině na 3–5 normostran na téma:

“UN human rights debate on country-specific issues: futile confrontation or necessary tool for achieving progress?”

Can a prompt response of relevant UN bodies to serious human rights violations contribute to preventing conflicts and crises? Should the international community discuss and act on country-specific human rights issues or does this represent an interference in internal matters of a sovereign State, as is often claimed? Does such concrete discourse at the UN help stopping and preventing atrocities, violence and injustice, or is it just a “naming and shaming” exercise that brings no real progress in human rights?

Podklady pošlete nejpozději do 24. 6. 2016 na e-mail: zahranici@crdm.cz

V případě předvýběru budete pozvání na osobní pohovory, které se uskuteční počátkem července 2016.

Podpora programu mladých delegátů do OSN

Napsal: Marek Krajči