Aktuality

Zástupci České rady dětí a mládeže se potkali s novým ministrem školství Robertem Plagou

Zástupci České rady dětí a mládeže se 11. ledna 2018 setkali s novým ministrem školství Robertem Plagou

„Setkání se neslo v příjemném duchu. Probrali jsme současnou finanční situaci směrem k organizacím dětí a mládeže. Jako problém jsme označili investiční dotační program. Zatímco administrativa narůstá, objem prostředků je stále stejný. Vysvětlili jsme, že se ještě nepovedlo ani opravit všechny domy z Fondu dětí a mládeže, že se rekonstrukce objektů táhnou dlouhá léta. Objem prostředků je nutné navýšit. Členská základna roste a je zapotřebí i posilovat infrastrukturu. Řešili jsme i šablonovitou výzvu z Operačního programu VVV, kterou MŠMT připravuje. Jakákoli možnost, jak pomoci dobrovolníkům, kteří s dětmi a mládeží pracují, je vnímána jako potřebná, naštěstí nejen ze strany ČRDM. Pan ministr přislíbil, že trend mírného nárůstu v oblasti neinvestic bude zachovaný, MŠMT se bude snažit dotáhnout šablonovitou výzvu a bude pracovat na novém investičním programu, ve kterém bude vyjednávat s Ministerstvem financí navýšení finančních prostředků,“ přibližuje Aleš Sedláček.

Dalším tématem byl dům na Senovážném náměstí, kde sídlí několik organizací dětí a mládeže, včetně ČRDM. MŠMT bere paragrafy zákona, který hovoří o tom, že dům má být využívaný pro účely dětí a mládeže, vážně. Postupně bude upravovat nájemní smlouvy a do plánu investic již zařadilo rekonstrukci objektu, která by měla začít v roce 2020. Jsme rádi, že po dlouholetých majetkových sporech je konečně možné dům rekonstruovat. Některé jeho části jsou již ve zcela nevyhovujícím stavu.

Schůzky 11. ledna 2018 se za ČRDM účastnili Aleš Sedláček, předseda ČRDM, Tomáš Hurt, místopředseda ČRDM (A-TOM), Kateřina Brejchová, ekonomka Pionýra a Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

Osobní komentář na závěr:

„Ministr Robert Plaga je na MŠMT již třetím rokem. Zkušenost získal ve funkci náměstka. Je to výhoda, protože situaci v úřadu i jednotlivá témata zná, přinejmenším z porad vedení. Při jednání vyjádřil plnou důvěru přítomnému náměstkovi Karlu Kovářovi i řediteli Michalovi Urbanovi. Svoji roli bere zodpovědně, přesto s nadhledem. Když jsme se loučili s pozváním na oslavy 20 let ČRDM 12. června do Roztok na zámeček, odpověděl, ať pošleme dvě pozvánky, jednu na jeho jméno a druhou beze jména. Připouští si, že jeho fotografie přibude do galerie na chodbě a brzy ho může nahradit někdo jiný. Kdyby bylo na mně, tak by tam mohl klidně zůstat…“  :)

Aleš Sedláček, předseda ČRDM

Napsal: Marek Krajči