Aktuality

Zpráva z jednání o vodním zákonu

Na jednání sněmovního výboru pro životní prostředí (foto Aleš Sedláček)

Na zasedání Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny PČR se ve čtvrtek 22. 5. 2017 projednávala vládní novela vodního zákona. Novela je technická a nekonfliktní. Téměř veškerý čas byl pak věnovaný situaci táborů „na zelené louce u vody“.

Zástupkyně Ministerstva životního prostředí (MŽP), náměstkyně Berenika Peštová na jednání u místopředsedkyně Senátu Miluše Horské slíbila, že představí návrh řešení. Tento návrh bohužel nebyl ani poslancům, ani ČRDM znám před zahájením jednání výboru. Poslanci pak na místě konstatovali, že se kloní k řešení úpravy § 67 tak, jak ho navrhuje ČRDM – a ne vtělením nového přechodného ustanovení, jak navrhuje MŽP.

Pro přechodné ustanovení nenalézali přítomní členové výboru reálný důvod. Jednalo by se o nějaké časové omezení? My ale chceme tyto tábory řešit přeci trvale…! MŽP tedy přislíbilo další jednání a přípravu nového znění pro jednání Zemědělského výboru PS PČR, který vodní zákon projednává příští týden. Zpravodaj zákona poslanec Karel Tureček, který je i členem zemědělského výboru, požádal MŽP o součinnost.

První schůzka s odborem legislativy MŽP proběhla hned na místě. Vysvětlili jsme si situaci, nyní čekáme na stanovisko vedení MŽP a zaslání nového návrhu řešení. Pozitivní je, že se tomu poslanci chtějí věnovat a o tábory tohoto typu mají, stejně jako organizace i rodiče dětí zájem. Myslím, že u mnohých se v dané tematice zrcadlí i vlastní zkušenost nebo osobní prožitky.

#tábory #vodnízákon #povodně

Napsal: Aleš Sedláček – předseda ČRDM