Aktuality

Zúčastněte se dětské soutěže Svět očima dětí

Logo soutěže Svět očima dětíMinisterstvo vnitra připravilo již 6. kolo soutěže Svět očima dětí. Tento oblíbený projekt, který organizuje odbor tisku a public relations pod záštitou ministra vnitra Ivan Langera, je tradičně zaměřen na prevenci a vzdělávání dětí ve věkové kategorii 5 až 16 let (především ze základních škol, mateřských škol, dětských domovů, specializovaných škol, zájmových kroužků nebo jednotlivců). Děti pod vedením svých učitelů, vychovatelů a rodičů mohou letos uplatnit své vědomosti, schopnosti, postřehy a nadání ve třech tematických okruzích ve dvou věkových kategoriích. Mezi partnery soutěže patří i Česká rada dětí a mládeže.

Soutěžní témata:

1. kategorie: MŠ a 1. stupeň ZŠ – témata:

  1. Bezpečně pěšky i na kole
  2. Dobrý sluha, ale zlý pán!

2. kategorie: 2. stupeň ZŠ – témata:

  1. Mobilní telefony a kyberšikana
  2. Chraň své osobní údaje!

Zaslaná soutěžní díla budou hodnocena ve čtyřech kategoriích:

  • Výtvarná (např. kresba, malba, koláž, trojrozměrná díla, fotografie)
  • Literární (např. vlastní úvaha, báseň, pohádka, povídka)
  • Audiovizuální (např. vytvoření záznamu divadelního představení, šotu, krátkého filmu)
  • Výpočetní technika (např. vytvoření webových stránek na dané téma, vyhledávání zdrojů a jejich následné zpracování – např. prezentace daného tématu v PowerPointu)

Soutěžní díla k jednotlivým tématům je nutné zasílat nejpozději do 31. 5. 2009. Podrobná pravidla a informační materiály jsou zveřejněny na internetových stránkách www.mvcr.cz/soutez.

Napsal: admin