Aktuality

Zúčastněte se seminářů k projektu ČRDM SAFE v krajích a závěrečné konference v Praze v květnu a červnu 2015

Logo projektu SAFE

Projekt ČRDM zvaný SAFE je zaměřen na řešení problému chybějící metodiky pro realistickou evidenci a ohodnocení dobrovolnické práce ve dvou specifických typech NNO – v organizacích zaměřených na práci s dětmi a mládeží a organizacích zaměřených na péči o přírodu a ochranu životního prostředí. Přijďte se dozvědět, jaké přinesl projekt výsledky, co se s nimi bude dít dál a jak je můžete využít i vy ve vaší neziskovce!

Semináře v krajích jsou určeny pro aktivní dobrovolníky a vedení dobrovolnických organizací; proběhnou mezi 16. a 19. hodinou. Závěrečná konference v Praze je určena pro vedení dobrovolnických organizací na národní úrovni, zástupce státní správy a samosprávy, výzkumných institucí a další experty; bude probíhat od 14:00 do 17:00 v centru Prahy.

Termíny seminářů a konference spolu s přihlašovacími formuláři na jednotlivé akce naleznete na adrese https://sites.google.com/site/seminaresafe/home.

Těšíme se na Vás!

Projekt byl podpořen z ESF – OP LZZ

Napsal: Marek Krajči