Aktuality

Zveme vás na akci „Setkání 2013“ a slavnostní předávání Ceny ČRDM Přístav

Cena Přístav - lodičky

Zveme Vás na tradiční akce ČRDM a to „Setkání 2013“ a předávání Ceny Přístav. Akce „Setkání 2013“ bude letos zasvěcena novému programovacímu období fondů EU 2014+, se zaměřením na možná zapojení spolků do lokálních partnerství s následným čerpáním z fondů právě prostřednictvím těchto seskupení. Přivítáme zástupce Národní sítě MAS, stejně tak, jako členy EHSV Romana Hakena (Hnutí Brontosaurus) a Pavla Trantinu (ČRDM). Budeme se věnovat i novému pojetí, tzv. městským MASkám, které bychom rádi v následujícím období pilotně zkoušeli i v ČR. Rádi bychom navázali na úspěšnou zahraniční zkušenost a pomohli tak menším NNO, působícím hlavně lokálně, k prostředkům na realizaci jejich projektů.

Předávání Ceny ČRDM Přístav bude následovat, jedná se o ocenění, které uděluje ČRDM zástupcům veřejné správy a samosprávy a podnikatelům působícím na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží.

Akce „Setkání 2013“ proběhne v pátek 6. prosince 2013 od 10:00, slavnostní předávání Ceny ČRDM Přístav pak od 13:00, v residenci primátora hl. m. Prahy.

Vaši účast prosím zaznamenejte do následujícího formuláře: http://shortlinks.crdm.cz/prihlaseni-setkani-2013

Těšíme se na milé předvánoční setkání.

Napsal: Marek Krajči