Dokumenty

Krátkodobé priority ČRDM 2010

Zákonné normy a právní prostředí. Občanský zákoník, Zákon o veřejně prospěšných organizacích, „Zákon o dobrovolnictví“, právní subjektivita sdružení a jejich organizačních jednotek.

Vyhodnocení strategie ČRDM a příprava strategie pro léta 2011 – ?

Prosazení nové výzvy v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, která by byla použitelná pro financování co nejširšího spektra aktivit členských sdružení.

Klíče pro život, partnerství na větvi „Uznávání neformálního vzdělávání“, spolupráce na zadání VŘ, propagace výstupů.

Spolupráce s MŠMT na rozvoji Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007 – 2013.

Projekt strukturovaného dialogu. Systém aktivit s cílem získat reprezentativní názory mladých lidí. Přenášení a šíření těchto názorů. Rozvoj e-participace.

Evropské fórum mládeže, vstup a posilování spolupráce.

Zahraniční spolupráce, Korea, Izrael, Německo, Slovensko.

Nás se to týká, prevence sexuálního zneužívání, pokračování ve vydávání metodik, komunikace s médii, spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy na konferenci k tomuto tématu.

Bambiriáda, zvýšení počtu zahraničních partnerů, posun formátu akce.

Bambibod, postupná přestavba databáze na modulární systém s efektivním vyhledáváním, propojený s Adamem a stránkami projektu strukturovaného dialogu.

Archa, Adam, profilace na cílovou skupinu, práce na designu.

Akreditace ČRDM v systému EVS, vysílání a přijímání dobrovolníků, možnost zapojení i členských sdružení.

Napsal: admin