Odpovědnost za škodu

Čísla pojistných smluv pro odpovědnostní pojistku při hlášení pojistných událostí

Pokud jste pojištěni na základě pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu pro rok 2008, v rámci níž pojištění zajišťuje Generali pojišťovna a.s., používejte pečlivě správná čísla smluv při hlášení škodních událostí vzniklých v roce 2008 a nezaměňujte je mezi sebou:

  1. pojištění dobrovolných pracovníků tzv. paušálem (pro řádně pojištěné ve funkcích vedoucí dětských kolektivů, hlavní vedoucí dětských táborů, vedoucí organizačních jednotek členských organizací): uveďte číslo smlouvy 2922249053;
  2. pojištění dobrovolných pracovníků nad rámec paušálu (pro pojištěné dobrovolníky, kteří byli svou organizací pro určité období přihlášeni prostřednictvím rekapitulace a jmenného seznamu): uveďte číslo smlouvy 2910051545;
  3. pojištění zaměstnanců (pro pojištěné zaměstnance, kteří byli svou organizací pro určité období přihlášeni prostřednictvím přihlášky): uveďte číslo smlouvy 2910463526;
  4. pojištění členských organizací: uveďte číslo smlouvy 2922249053.
Napsal: admin