Odpovědnost za škodu

Je ČRDM pojišťovna? Aneb jak probíhá „připojištění odpovědnosti za škodu dobrovolníků“

Česká rada dětí a mládeže nabízí možnost pro svá členská sdružení připojistit dobrovolné pracovníky nad rámec paušálního pojištění. Stačí vyplnit onu rekapitulaci a seznam osob, které chcete pojistit a zaslat do termínu závěrky do Kanceláře ČRDM s razítkem a podpisem statutárního zástupce organizace. Cena pojištění je 50 Kč za jednoho dobrovolníka pro všechny uzávěrky.

A co se stane poté?
V Kanceláři ČRDM vše zkompletujeme za všechna sdružení, 1× okopírujeme a předáme na pojišťovnu. Když nám to vrátí z pojišťovny s razítkem, pak my vše znovu okopírujeme a pak začínáme vystavovat faktury a posílat na kontaktní adresy uvedené v rekapitulaci.
Rozesláním faktur končí jeden kvartál a začíná další.

Nejčastější dotazy:

Kdy nám dojde faktura, když jsem vše poslali?
Až bude po regulérní uzávěrce kvartálu a projde vše „kolečkem“, viz nahoře.

Do kdy jsme pojištění?
Pojištění se může sjednat podle kvartálu a vždy platí až do konce roku. Výhoda je, že ne všichni víte, jací dobrovolníci s Vámi pojedou v létě na tábor, proto je pojištění dosti flexibilní a můžete jej sjednávat od jednotlivých kvartálů (tzn. Máte čas!).

Jsme pojištění až zaplatíme fakturu?
Ne! Pojištění platí vždy od termínu, kdy je uvedeno na rekapitulaci k příslušnému kvartálu. Občas je matoucí, že uzávěrka podkladů k pojištění je k 10. v měsíci, ale pojištění platí od 1. v měsíci.

Termíny pojištění:

1. kvartál 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 (uzávěrka již proběhla)
2. kvartál 1. 4. 2009 – 31. 12. 2009 (uzávěrka již proběhla)
3. kvartál 1. 7. 2009 – 31. 12. 2009
4. kvartál 1. 10. 2009 – 31. 12. 2009

Naše rady…

Než k Vám dojde faktura a orazítkované podklady k pojištění, mějte u sebe alespoň vytištěné podklady, které jste zaslali do Kanceláře ČRDM. Kdybyste potřebovali pojištění uplatnit v době, kdy je již po uzávěrce, pojištění již platí, ale podklady dorazí až po ukončení „kolečka“.

Rekapitulaci vyplňujte opravdu pečlivě! Zvláště fakturační údaje i kontaktní adresu, kam Vám máme zaslat fakturu.

Přijde-li Vám faktura a rekapitulace poštou, vše si uschovejte pro případné prokázání, že onoho dobrovolníka jste připojistili.

Stane-li se Vám nějaká škodní událost, řešte vše podle postupů stanovených uvnitř vaší organizace!

Máte-li nějaké dotazy k pojištění, nejprve si pročtěte metodické pokyny k pojištění na stránkách ČRDM (www.crdm.cz/view.php?cisloclanku=2003062504) popřípadě neváhejte kontaktovat nás!

Jana Votavová – sekretariát Kanceláře ČRDM, tel.: 234 621 209, e-mail: sekretariat@adam.cz

Napsal: admin