Odpovědnost za škodu

Pojištění ČRDM umožňuje zvýšení pojistných limitů

Tábořiště (foto archiv)

S novými pojistnými smlouvami přichází možnost výběru různé výše pojistných limitů u pojištění odpovědnosti organizací. Každá organizace, která má sjednané pojištění odpovědnosti, si může v registračním systému ČRDM navýšit pojistné limity.

Základní pojištění odpovědnosti organizace (tzv. Varianta A) má limit na jednu škodní událost 10 mil. Kč a 10 mil. Kč na všechny škody organizace v jednom kalendářním roce. Variantně je možné navýšit pojištění na 20 mil. Kč / 20 mil. Kč (Varianta B), resp. 30 mil. Kč / 30 mil. Kč (Varianta C). V případě organizací s pobočnými spolky upozorňujeme, že pojistný limit platí vždy na škody všech pobočných spolků dohromady. Navýšení pojistných limitů tedy doporučujeme.

Členové ČRDM a členové krajských rad (které jsou členy ČRDM) mají automaticky v rámci členství sjednanou Variantu A, kterou jim hradí ČRDM. Variantu pojištění je možné v systému ČRDM navýšit a poté pouze doplatit rozdíl ceny (základ hradí ČRDM). Členské organizace s počtem členů vyšším než 1000 mají automaticky sjednanou variantu pojištění C, tedy s nejvyššími limity.

Přehled pojištění
  • Varianta A – 10 mil. Kč/10 mil. Kč. – cena 1400 Kč (pro členy ČRDM a členy krajských rad – cena 0 Kč)
  • Varianta B – 20 mil. Kč/20 mil. Kč. – cena 1800 Kč (pro členy ČRDM a členy krajských rad – cena 400 Kč)
  • Varianta C – 30 mil. Kč/30 mil. Kč. – cena 2100 Kč (pro členy ČRDM a členy krajských rad – cena 700 Kč)

K pojištění je rovněž možné přidat připojištění pro Dětské skupiny (poskytování služby péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb.) za 1000 Kč s limitem 10 mil. Kč / 10 mil. Kč.

Varianty pojištění je možné navýšit kdykoliv během roku s tím, že zvýšený limit platí od data sjednání navýšení. Pojistné limity lze navýšit v profilu organizace v záložce „Pojištění“, zde naleznete tlačítko „Změna Pojištění odpovědnosti organizace“ a dále pak nabízené limity pojištění.

Faktury za pojistné či za navýšené limity Vám budou zaslány v následujících dnech.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na Evu Beránkovou, tel.: 211 222 860, e-mail: sekretariat@crdm.cz.

Napsal: Marek Krajči