Odpovědnost za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu 2014–2017

Pro roky 2014–2017 ČRDM sjednala pojištění odpovědnosti za škodu u pojišťovny Kooperativa, pojistná smlouva č. 7720796680.

Pojištění obecné odpovědnosti je sjednáno pro:

 • Organizace
  • Členské organizace ČRDM
  • Členské organizace krajských rad, které se k pojištění přihlásí
  • Další organizace, které se k pojištění přihlásí
 • Osoby
  • Dobrovolní pracovníci (hlavní vedoucí dětských táborů, osoby pravidelně pracující s dětmi a mládeží, statutární orgány pojištěných organizací). Pojištění těchto osob je vázáno na jejich funkci, či pozici v organizaci, kterou musí být organizace schopna doložit např. formou záznamu v registračním systému apod. Tyto osoby jsou pojištěné bez jmenného seznamu a musí se jednat o osoby z členských organizací ČRDM.
  • Další osoby vykonávající činnost ve prospěch pojištěných organizací bez nároku na finanční odměnu, které jsou uvedeny jmenovitě v seznamu pojištěných.

K pojištění odpovědnosti lze přistoupit kdykoliv v průběhu kalendářního roku.

Základní informace o pojistném plnění:

 • Povinná spoluúčast při škodním plnění dobrovolníka je 1 000 Kč.
 • Limit pojistného plnění je 10 milionů Kč na jednu pojistnou událost a 20 milionů Kč na pojistné události v rámci jednoho kalendářního roku.
 • Odlišné limity jsou stanovené pro škody způsobené provozem plavidel (rafty, kanoe, kajaky apod.) a také použitím střelných zbraní (vzduchovky, airsoftové, paintbalové zbraně apod.), zde je limit pojistného plnění stanoven na 5 milionů Kč.
 • Další omezení je na škody způsobené na klenotech a jiných cennostech, jakož i na věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty (škody, které vzniknou např. na hradech a zámcích), zde je limit pojistného plnění stanoven na 500 000 Kč (v minulých letech byly tyto situace zcela vyloučeny).
 • Do pojištění jsou nově zahrnuty také škody na motorových vozidlech (nejedná se o havarijní pojištění!!!) s limitem 25 000 Kč na jednu pojistnou událost a 50 000 Kč na všechny pojistné události během jednoho pojistného roku, jedná se např. o drobné škody typu ulomených zrcátek, poškozených čelních skel, proražených olejových van apod.
 • Pojištěné osoby mají rovněž sjednáno pojištění odpovědnosti za úhradu peněžité náhrady nemajetkové újmy, zde jsou limity nastaveny na 4 miliony Kč na jednu pojistnou událost a 12 milionů Kč za pojistné události během jednoho pojistného roku, spoluúčast je v tomto případě stanovena na 100 000 Kč.

Jak dopojistit další členy?

 • Pokud budete během roku chtít dopojistit další osoby na odpovědnost (např. nové vedoucí, které jste neuvedli na začátku roku v číselných seznamech, či osoby, které vám pomáhají na táborech, ale během roku v organizaci nepracují, např. kuchaři, zásobovači apod.) můžete tak učinit kdykoliv během roku (dříve toto bylo možné pouze 4× do roka).
 • Pojistné je stanoveno na 55 Kč za osobu na příslušný kalendářní rok, po přihlášení obdržíte od ČRDM fakturu.
 • Další osoby se dopojistí prostřednictvím registračního systém ČRDM. Upozorňujeme, že pobočné spolky (oddíly, skupiny apod.) se hlásí prostřednictvím ústředí své organizace.

Jak nahlásit škodu?

 • Po vzniku škody je nutné nejprve vyplnit formulář Oznámení škodní události z pojištění odpovědnosti za škodu“ (vzor pro vyplnění formuláře). Formulář v papírové podobě získáte na kterékoliv pobočce pojišťovny Kooperativa.
 • Vyplněný formulář (Oznámení škodní události z pojištění odpovědnosti za škodu) potvrzuje statutární zástupce organizace, či pobočného spolku (např. oddílu, skupiny apod.), jehož člen škodu způsobil, či je za ní zodpovědný.
 • Po vyplnění a potvrzení formuláře odešlete vše na adresu pojišťovny (Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Centrum zákaznické podpory, Brněnská 634, 664 42 Modřice, tel.: 841 105 105)
 • Přesné znění pojistné smlouvy

Škody, které vznikly do konce roku 2013, jsou pojištěny smlouvou č. 2928408448 u pojišťovny Generali; bližší informace naleznete v článku Dokumenty k pojištění na léta 2010–2013


Jak se připojit k pojištění

Postup, jak se připojit k pojištění, naleznete v článku Informace o pojištění 2015.

Napsal: Marek Krajči