Dokumenty

Pracovní skupiny pro klíčové oblasti působení ČRDM

charakteristika jméno, příjmení, spojení – adresa
Klíčová oblast „Stát“Zahrnuje spolupráci s orgány zákonodárné i výkonné moci, podíl na přípravě a uplatňování legislativy související s mimoškolní výchovou dětí a mládeže. Rovněž sem patří i korektní politický lobbying – tedy obhajoba oprávněných zájmů mládeže a členských sdružení zejména na parlamentní půdě. Tomáš Novotný (ton@a-tom.cz), Jiří Tomčala, Josef Výprachtický, Aleš Kroutil, Aleš Sedláček, Jiří Zajíc
Klíčová oblast „Zahraničí“Zde jsou nejvýznamnější naše vztahy s Evropským fórem mládeže a s národními radami mládeže Evropy a významnými mezinárodními organizacemi a institucemi. Pavel Trantina (pavel@trantina.cz)
Klíčová oblast „Veřejnost“Formuluje vztah ČRDM k široké veřejnosti, spolupráci s dalšími subjekty občanské společnosti (zejména nevládními organizacemi). Rovněž sem náleží vlastní aktivní P.R., vydávání informačních materiálů, pořádání propagačních akcí apod.
Klíčová oblast „Střechy“
Citlivá oblast vztahů a spolupráce s ostatními strukturami, které podobně jako ČRDM zastřešují různé organizace dětí a mládeže, včetně těch, které se podobnou formulací zájmů stávají pro ČRDM konkurencí.
Klíčová oblast „Členové“Především určuje složení členské základny včetně formulace strategie dlouhodobého růstu. Definuje vztahy mezi členskými organizacemi navzájem a mezi nimi a ČRDM jako celkem.
Klíčová oblast „Organizace“Popisuje vnitřní kulturu organizace, tedy pravidla a vnitřní předpisy, postavení orgánů a členských organizací, zvyklosti při přijímání důležitých rozhodnutí, dlouhodobé stereotypy. Rovněž definuje informační toky, jejich využití a realizaci.
Klíčová oblast „Servis“Zahrnuje cíle a činnosti, které nespadají do jiných oblastí a jsou přímou odezvou na potřeby jednotlivých sdružení – např. společný právní servis, ekonomické poradenství aj.
Napsal: admin