Odpovědnost za škodu

Informace o pojištění 2013

Předkládáme Vám touto cestou informace týkající se pojištění sdružení dětí a mládeže pro rok 2013. Jedná se především o úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

Členská sdružení ČRDM

Připomínáme, že k pojištění členských sdružení ČRDM pro rok 2013 se připojíte vyplněním a zasláním formuláře „Prohlášení o prodloužení členství v ČRDM“, který obsahuje mimo jiné právě informace k pojištění. Naleznete ho v registračním systému ČRDM na adrese http://registrace.iadam.cz. Termín pro zaslání prohlášení je již 10. prosince 2012.

Členská sdružení krajských rad

Přihlašování členských sdružení krajských rad dětí a mládeže probíhá nově přes registrační systém ČRDM. Pro přihlášení k úrazovému pojištění a pojištění odpovědnosti za škody je nutné:

  1. Zaregistrovat sdružení v registračním systému ČRDM na adrese http://registrace.iadam.cz. Pro přístup do systému kontaktujte prosím zástupce své krajské rady.
  2. Vyplnit všechny povinné položky jako např. jméno sdružení, kontaktní osobu, počet členů sdružení apod.
  3. Vytisknout si formuláře „Prohlášení o prodloužení členství v České radě dětí a mládeže na rok 2013“ pro úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.
  4. Formuláře si nechat potvrdit krajskou radou a zaslat na adresu ČRDM.

Po přihlášení k úrazovému pojištění budou pojištěny počty členů sdružení, které jsou uvedeny ve formuláři, dále pak akce pořádané daným sdružením včetně všech jejich účastníků. Pojištění se sjednává zdarma.

V případě odpovědnostního pojištění je situace jiná. Členům krajských rad, kteří se přihlásí k pojištění odpovědnosti za škodu, bude sjednána odpovědností pojistka pro organizaci a statutárního zástupce sdružení zdarma. V případě, že budete chtít odpovědnostně pojistit další dobrovolníky sdružení, bude nutné vyplnit formulář „Přihláška do pojištění odpovědnosti za škodu dobrovolného pracovníka nad rámec paušálního pojištění + rekapitulace“ (XLS, 47 kB), za každého pojištěného dobrovolníka vám bude fakturována částka 65 Kč.

Termín pro přihlášení k pojištění je 10. prosince 2012.

Nezastřešená sdružení

Nezastřešená sdružení, tedy sdružení, která nejsou členy ČRDM ani krajské rady, zasílají řádně vyplněný, též podepsaný a orazítkovaný formulář „PROHLÁŠENÍ – Pojistná smlouva na úrazové pojištění č. 0229499041 pro sdružení dětí a mládeže pro rok 2013“ a „PROHLÁŠENÍ – Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu pro členy sdružení dětí a mládeže pro rok 2013“ a pokud chtějí mít pojištěno více osob, než jen statutárního zástupce, posílají ještě formulář „Přihláška do pojištění odpovědnosti za škodu dobrovolného pracovníka nad rámec paušálního pojištění + rekapitulace“. Úrazové pojištění pro sdružení sjednáme zdarma, za pojištění odpovědnosti za škodu bude fakturována částka 3 000 Kč (pojištění organizace a statutárního zástupce), za odpovědnostní pojištění dalších dobrovolníků bude fakturována částka 65 Kč za osobu.

Termín pro přihlášení k pojištění je 10. prosince 2012.

Bližší informace o pojištění 2013

Napsal: admin