Odpovědnost za škodu

Aktuální informace o pojištění 2014

Fotografie z Bambiriády 2012

V roce 2013 končí platnost pojistných smluv na úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. Jednací řízení s uveřejněním pro výběr pojišťovny pro roky 2014 – 2017 bylo ukončeno. Vítězem se stala Kooperativa pojišťovna, a.s. Nová pojistná smlouva bude platná od 1. ledna 2014.

Veškeré pojistné události, které vzniknou do konce roku 2013, se budou stále hlásit na pojišťovnu Generali, pro pojistné události od ledna 2014 pak na pojišťovnu Kooperativa.

Úrazové pojištění

Pojištění se sjednává zdarma všem organizacím pracujícím s dětmi a mládeží až do vyčerpání finančních prostředků ČRDM na pojištění. Informace k přihlášení k úrazovému pojištění naleznete níže (liší se dle typu sdružení – člen ČRDM, člen krajské rady, nečlenské sdružení).

Pojištění odpovědnosti za škodu pro organizace a dobrovolníky

V pojištění odpovědnosti dochází k úpravě paušální částky za každou organizaci na 2 650 Kč (sdružení do 1000 členů), pro sdružení nad 1000 členů zůstává částka 3 000 Kč. Paušální částku hradí ČRDM pro všechna členská sdružení a členy krajských rad. Částka pro pojištění dobrovolníka se pak snižuje na 55 Kč.

Informace k přihlášení k paušálnímu pojištění odpovědnosti organizace a dobrovolníků naleznete níže (liší se dle typu sdružení – člen ČRDM, člen krajské rady, nečlenské sdružení).

Pro pojištění dobrovolníků nad rámec paušálního odpovědnostního pojištění použijte prosím tento formulář. Podepsaný a orazítkovaný formulář zašlete prosím naskenovaný na adresu sekretariat@crdm.cz, nebo v papírové podobě na adresu ČRDM.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Dále dochází ke změně cen u pojištění odpovědnosti zaměstnance. Pro pojištění odpovědnosti zaměstnance s limitem plnění do 50 000 Kč je stanovená částka pojistného 500 Kč s možným příplatkem 50 Kč pro dopojištění ztráty věcí a příplatkem 50 Kč pro dopojištění škody způsobené při řízení motorového vozidla. Pro pojištění odpovědnosti zaměstnance s limitem plnění do 100 000 Kč je stanovená částka pojistného 680 Kč s možným příplatkem 70 Kč pro dopojištění ztráty věcí a příplatkem 70 Kč pro dopojištění škody způsobené při řízení motorového vozidla. Pro pracovníky na dohodu o provedení práce je pak sjednáno pojištění odpovědnosti s limitem plnění do 20 000 Kč; je stanovená částka pojistného 120 Kč s možným příplatkem 30 Kč pro dopojištění ztráty věcí a příplatkem 30 Kč pro dopojištění škody způsobené při řízení motorového vozidla.

Pro pojištění zaměstnanců použijte prosím tento formulář. Podepsaný a orazítkovaný formulář zašlete prosím naskenovaný na adresu sekretariat@crdm.cz, nebo v papírové podobě na adresu ČRDM.

Rádi bychom Vás požádali o zaslání podkladů pro pojištění nejpozději do 20. prosince 2013. Níže je postup přihlášení jednotlivých sdružení k pojištění:

Členská sdružení ČRDM

Připomínáme, že k pojištění členských sdružení ČRDM pro rok 2014 se připojíte vyplněním a zasláním formuláře „Prohlášení o prodloužení členství v ČRDM“, který obsahuje mimo jiné právě informace k pojištění. Naleznete ho v registračním systému ČRDM na adrese registrace.iadam.cz. Z formuláře získáme data pro úrazové i odpovědnostní pojištění. Pro přihlášení dobrovolníků nad rámec paušálního odpovědnostního pojištění (osoba za 55 Kč) použijte tento formulář.

Členská sdružení krajských rad

Přihlašování členských sdružení krajských rad dětí a mládeže probíhá stejně jako v předešlém roce přes registrační systém ČRDM. Pro přihlášení k úrazovému pojištění a pojištění odpovědnosti za škody je nutné:

  1. Zaregistrovat sdružení v registračním systému ČRDM na adrese registrace.iadam.cz. Pro přístup do systému kontaktujte prosím zástupce své krajské rady. Případně použijte přístup z předešlého roku.
  2. Vyplnit všechny povinné položky jako např. jméno sdružení, kontaktní osobu, počet členů sdružení apod.
  3. Vytisknout si formuláře pro úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.
  4. Formuláře si nechat potvrdit krajskou radou a zaslat na adresu ČRDM.

Po přihlášení k úrazovému pojištění budou pojištěny počty členů sdružení, které jsou uvedeny ve formuláři, dále pak akce pořádané daným sdružením včetně všech jejich účastníků. Pojištění se sjednává zdarma.

V případě odpovědnostního pojištění je situace jiná. Členům krajských rad, kteří se přihlásí k pojištění odpovědnosti za škodu, bude sjednána odpovědností pojistka pro organizaci a statutárního zástupce sdružení zdarma. Pro přihlášení dalších dobrovolníků nad rámec paušálního odpovědnostního pojištění (osoba za 55 Kč) použijte tento formulář.

Nezastřešená sdružení

Přihlašování nezastřešených sdružení probíhá prostřednictvím registračního systému ČRDM. Pro přihlášení k úrazovému pojištění a pojištění odpovědnosti za škody je nutné:

  1. Zaregistrovat sdružení v registračním systému ČRDM na adrese registrace.iadam.cz. Pro přístup do systému kontaktujte prosím kancelář ČRDM.
  2. Vyplnit všechny povinné položky jako např. jméno sdružení, kontaktní osobu, počet členů sdružení apod.
  3. Vytisknout si formuláře pro úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu a zaslat ho na adresu ČRDM.

Po přihlášení k úrazovému pojištění budou pojištěny počty členů sdružení, které jsou uvedeny ve formuláři, dále pak akce pořádané daným sdružením včetně všech jejich účastníků. Pojištění se sjednává zdarma.

V případě odpovědnostního pojištění je situace jiná. Nezastřešená sdružení si hradí paušální částku za přistoupení k odpovědnostnímu pojištění ve výši 2 650 Kč pro sdružení do 1 000 členů a 3 000 Kč pro sdružení nad 1 000 členů. Pro přihlášení dalších dobrovolníků nad rámec paušálního odpovědnostního pojištění (osoba za 55 Kč) použijte tento formulář.

Napsal: Marek Krajči