Úrazové pojištění

Nová pojistná smlouva úrazová na roky 2007 – 2008

Česká rada dětí a mládeže uzavřela pro roky 2007 – 2008 úrazové pojištění pro členská sdružení, která budou do pojištění zařazena na základě údajů z řádně vyplněného formuláře prohlášení o prodloužení členství (DOC, 46 kB). Neváhejte se zasláním formuláře, pokud jste tak již neučinili!

Pojištění vychází ze stejné filosofie jako v minulých letech a pojistné plnění tedy více „pamatuje“ na úrazy pojištěných dětí do 18 let. Snižuje se částka denního odškodného pro obě věkové kategorie, naopak se dvojnásobně navyšuje plnění pro trvalé následky úrazu.

V sekci Pojištění naleznete pojistnou smlouvu, formulář na hlášení úrazu, vzorový příklad jeho správného vyplnění a užitečnou metodiku k problematice úrazového pojištění členských sdružení.

Napsal: admin