Úrazové pojištění

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky „Úrazové pojištění pro občanská sdružení dětí a mládeže na léta 2007 a 2008“, č. IS VZ US 60000873

Po vyhodnocení všech tří nabídek na uzavření smlouvy rozhodlo na základě jednomyslného doporučení hodnotící komise představenstvo České rady dětí a mládeže na svém zasedání dne 19. 9. 2006 přijmout nabídku společnosti Generali Pojišťovna a.s.

Nabídky byly vyhodnoceny ve výsledném pořadí:

  1. nabídka Generali Pojišťovny, a.s.
  2. nabídka AIG Pojišťovny Czech Republic, a.s.
  3. nabídka Kooperativy pojišťovny, a.s.
Napsal: admin