Úrazové pojištění

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Úrazové pojištění pro občanská sdružení dětí a mládeže pro rok 2009“, č. IS VZ US 60023231

Po vyhodnocení nabídek na uzavření smlouvy rozhodlo na základě jednomyslného doporučení hodnotící komise představenstvo České rady dětí a mládeže na svém zasedání dne 6. 11. 2008 přijmout nabídku společnosti Generali Pojišťovna a.s.

Nabídky byly vyhodnoceny ve výsledném pořadí:

  1. nabídka Generali Pojišťovny, a.s.
  2. nabídka České podnikatelské pojišťovny a.s.
Napsal: admin