Úrazové pojištění

Příklady plnění pojistných událostí z Pojistné smlouvy úrazové

A) plnění za dobu nezbytného léčení – příloha „Tabulka“

 • zlomená noha – např. čéška, doba léčení max. 42 dnů
  děti Kč 5.250,-
  dospělí Kč 3.500,-
 • říznutí – max. 21 dnů léčení
  děti Kč 2.100,-
  dospělí Kč 1.400,-
 • vymknutý kotník – max. 21 dnů léčení
  děti Kč 2.100,-
  dospělí Kč 1.400,-
 • otřes mozku (podmínkou plnění je hospitalizace) – max. 28 dnů
  děti Kč 3.150,-
  dospělí Kč 2.100,-
 • operativně léčená zlomenina okovce kosti loketní – max. 56 dnů
  děti Kč 7.350,-
  dospělí Kč 4.900,-

plnění trvalých následků Kč 7.800,-

Individuálně se řeší případy s prodlouženou maximální dobou nezbytného léčení z důvodu komplikací v průběhu léčení.

B) Plnění trvalé invalidity s progresivním plněním – příloha „Tabulka“

trvalá invalidita – progresivní plnění Kč 120 000,-

Klient měl vážnou autonehodu, následkem které mu byla amputována levá horní končetina. V rámci tabulkové taxy se tento případ ohodnotil 70% z celkové zvolené částky pro riziko trvalé invalidity.

V případě progresivního plnění trvalé invalidity se klientovi vyplatí částka Kč 276 000,-.

Napsal: admin