Úrazové pojištění

Úrazové pojištění sdružení dětí a mládeže na rok 2004

Zápis z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek na úrazové pojištění sdružení dětí a mládeže pro rok 2004

Přítomni:
Členové komise: Kateřina Brejchová, Zdeněk Pšenica, Bořek Slunéčko, Markéta Vránová, Hana Konopiská
Zapsala: Hana Konopiská

Datum a místo konání: 28. října 2003 v místnosti č. 218 AB Senovážné nám. 977/24

 1. Komise posoudila předložené nabídky na základě všech kritérií, uvedených ve výzvě k podání nabídky na uzavření smlouvy na úrazové pojištění, a to:
  1. viz obsah smlouvy, tedy nabízené plnění za trvalé následky úrazů a nabízené denní odškodné za dobu nezbytného léčení resp. pracovní neschopnosti a pojištění rizika smrti následkem úrazu, a to zvlášť pro kategorii dětí do 18 let a zvlášť pro kategorii dospělých;
  2. doba praxe v oblasti úrazového pojištění;
  3. případné zkušenosti s tímto typem a rozsahem pojištění;
  4. administrativní náročnost na nahlášení a řešení pojistné události;
  5. případné reference v oblasti tohoto typu a rozsahu pojištění;
  6. ratingové ohodnocení.
 2. Na základě výše uvedených kritérií vyřadila nabídku č. 7 ČSOB Pojišťovny, a.s., která nenaplnila obsah nabídky dle Výzvy k podání nabídky, Obsah smlouvy bod a) a b) výše pojistného plnění u dětí a dospělých v případě dalších úrazů, když uvedla pouze metodiku výpočtu, ale ne konkrétní údaj pro výpočet.
 3. Podrobné tabulky s bodovým ohodnocením jednotlivých kritérií a přepočtem dle určeného koeficientu důležitosti tvoří dvoustrannou přílohu č. 1 tohoto zápisu.
 4. Na základě výše uvedeného hodnocení nabídek komise určila tři nejlepší nabídky v tomto pořadí:
  1. Generali Pojišťovna a.s.
  2. UNIQUA pojišťovna, a.s.
  3. Credit Suisse Life & pensions Pojišťovna, a.s.

Členové komise pro posouzení a hodnocení platných nabídek jednomyslně navrhují představenstvu ČRDM uzavřít smlouvu na úrazové pojištění SDM na rok 2004 s Generali Pojišťovnou a.s.

Podpisy členů komise:

Kateřina Brejchová v. r.

Zdeněk Pšenica v. r.

Bořek Slunéčko v. r.

Hana Konopiská v. r.

Markéta Vránová v. r.


Příloha č. 1 k Zápisu z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek
na úrazové pojištění sdružení dětí a mládeže pro rok 2004


Celkový výsledek (součet výsledků všech tří tabulek)
Pojišťovna Výsledek Pořadí
Generali pojišťovna a.s. 69 1.
Credit Suisse Life & pensions Pojišťovna, a.s. 55 3.
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 20,5 5.
Kooperativa, a.s. 54 4.
ČSOB Pojišťovna, a.s. - -
UNIQUA pojišťovna, a.s. 58 2.

Závěrečné pořadí:

 1. Generali Pojišťovna a.s., 69 bodů
 2. UNIQUA pojišťovna, a.s., 58 bodů
 3. Credit Suisse Life & pensions Pojišťovna, a.s., 55 bodů
 4. Kooperativa, pojišťovna, a.s., 54 body
 5. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., 20,5 bodu
Napsal: admin