Valné shromáždění

Zápis z jednání Komory ČRDM 19. 4. 2007

Komora ČRDM, 19. 4. 2007
Farní klub u P. Marie Sněžné, Praha

1. Program

Předseda svolal Komoru v souladu se stanovami, aby si zvolila své zástupce na Valné shromáždění na další tři roky.

Dalším bodem programu byla diskuse o postavení menších členských organizací v ČRDM a perspektivy vývoje v tomto směru.

2. Volba zástupců Komory

Přítomní zvolili následující zástupce:

Josef Valter (Děti bez hranic)
Aleš Sedláček (Liga lesní moudrosti)
Martin Kříž (Zeměpisná společnost Morava)
Martina Grieslerová ( Asociace debatních klubů)

3. Diskuse

Předseda ČRDM informoval přítomné členy Komory o tom, že dva ze zástupců Komory jsou navrženi na členy představenstva (A. Sedláček a M. Kříž).

Výhled ČRDM vůči menším sdružením může mít dva směry:

  1. zachovat status quo
  2. menší sdružení by byla členy skrze funkční krajské rady dětí a mládeže.

Druhé řešení vyžaduje posílení stability krajských rad a jejich podporu ze strany ČRDM. Jednalo by se o profilové projekty a vzdělávací projekty, financované např. z ESF.

V Praze je dlouhodobě nepříznivá situace pro vytvoření rady, možným řešením by bylo vytvoření „krajské komory“ za Prahu. M. Kříž jako nápad přednesl také možnost převzetí „sousední“ funkční radou v některých krajích.

Jednou z dalších úvah ve změnách stanov je možnost snížení hranice minimálního počtu hlasů pro 1. mandát. Pro zařazení organizace mezi „celostátní“ by neměl být jen počet, ale působnost. Všechny celostátní organizace by měly mít možnost být členem ČRDM.

Důležitým parametrem také je, že stávající členové nemůžou být vyloučeni.

Závěr: do prázdnin svolat stanovovou komisi a projednat návrhy na změny stanov, s použitím závěrů Kongresu ČRDM.

Zapsala: Michaela Přílepková
Za správnost: Pavel Trantina

Napsal: admin