Tiskové zprávy

Cena Přístav pro rok 2017 zná své držitele

Cena Přístav 2017 (foto Marek Krajči)

(PRAHA 1. 12. 2017) – Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) udělila 30. listopadu pět svých tradičních ocenění těm, kteří v sobě nalézají kromobyčejnou vůli podporovat mimoškolní práci s dětmi a mládeží.

Cenu Přístav 2017 v podobě ručně broušené „trosečnické“ láhve obdrželi:

  • Mgr. et Mgr. Dana Prudíková – náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
  • Vlasta Vasková – vedoucí školní jídelny při ZŠ v Hrádku. Již 15. rokem je zastupitelkou města Hrádek, členkou Rady města, tři roky je místostarostkou, vede komisi pro mládež.
  • Mgr. Miroslav Hrdina – vedoucí Odděleni mládeže, tělovýchovy a sportu na Krajském úřadě Jihočeského kraje.
  • Josef Šusta – statutár a společník ve společnostech NOPROSU s.r.o. a Pivovar Kocour Varnsdorf s.r.o. V současnosti je zastupitelem města Varnsdorf.
  • Tiskárna Printo, spol. s r.o.

Cena Přístav je ocenění za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Je symbolickým výrazem uznání představitelům veřejné správy a samosprávy, často na místní či regionální úrovni, ale také firmám za jejich přínos k rozvoji mimoškolní výchovy.

Setkání zástupců ČRDM s laureáty se odehrálo v rámci neformálně komponovaného večera v magickém prostředí Pražské křižovatky. Hosté setkání se stali pobavenými diváky světelné hry, kterou sami vytvářeli pomocí barevných svítících tyčinek, užívali si fantaskní videopříspěvky z dílny Janka Jiříčka a v závěru tleskali i slovenské rapové kapele Modré hory. Kouzlo večera svojí osobitou moderací doladil herec Ondřej Cihlář.

Vizitky laureátů

Náměstkyni pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů na MŠMT paní Danu Prudíkovou nominovaly na Cenu Přístav tři neziskové organizace: Asociace lesních MŠ, Jeden strom, z.ú. a Kavyl o.s. Navrhovatelé ocenili energii, s jakou se Dana Prudíková zasadila o legislativní ukotvení lesních mateřských škol ve školském zákonu a souvisejících vyhláškách. Rozšířila tím příležitosti předškolních dětí o nový typ mateřské školy, který funguje na principu „venku za každého počasí“. Díky legislativnímu vymezení této vzdělávací alternativy je nově možné, aby lesní MŠ zakládaly obce a stávající lesní MŠ přešly do režimu, kdy na jejich provoz přispívá stát stejně jako na jiné MŠ. Dana Prudíková dále napomáhá upravit související legislativu tak, aby vzdělávání venku nebylo znemožněno formálními překážkami.

„Moje práce je vymyslet legislativní text a pak ho obhájit. Je to mravenčí práce, kdy se snažíte ostatní přesvědčit o správnosti zvoleného řešení. V tomto smyslu mám za to, že se nám lesní mateřské školky povedlo docela dobře legislativně ukotvit a získali jsme pro to i podporu v parlamentu,“ řekla oceněná při převzetí Ceny přístav.

Vlasta Vasková pracuje jako vedoucí v Pionýru od svých patnácti let. Spolupracuje i s dalšími místními organizacemi – s dobrovolnými hasiči, rybářským svazem, se zahrádkáři. Je spoluorganizátorkou místních kulturních akcí – výlety po okolí, Staročeské máje, pohádkový les, Mikulášské nadílky apod. Vlastu Vaskovou nominovali tyto organizace: Pionýr, z.s. – Plzeňská organizace Pionýra, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hrádek, Asociace sportu pro všechny a Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Rokycany.

„Já jsem tady za spolek Pionýr – v Pionýru jsem zažila studentská léta i věk dospělosti. V současné době jsem už i babičkou… Práce v Pionýru mi dala vše důležité. Našla jsem tam manžela, pracujeme spolu pro děti, a práce pro děti a mládež mne opravdu naplňuje. Cena je pro mne zhmotněním vděku za to, co dělám. Je dobře, že taková cena existuje: cena pro lidi, kteří se věnují dětem a mládeži – ona to není lehká práce. Tato cena je pro mne zároveň závazek…,“ řekla Vlasta Vasková.

Tiskárnu Printo na Cenu Přístav navrhly organizace: Duha Wings, Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi, Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava a Babybox, především za štědrou finanční podporu projektu BabyBox a organizace Čtyřlístek, čímž tato tiskárna pomáhá zkvalitnit životní podmínky klientů s mentálním nebo zdravotním postižením u dětí od 7 let.

Mgr. Miroslava Hrdinu nominovaly tyto organizace:  Pionýr, z.s. – jihočeská krajská organizace Pionýra, RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. a M-tes, z.s. Patří k obětavým lidem, kteří pomáhají svému okolí, a to jak z titulu zaměstnání ve státní správě, tak ve svém volném čase. Podporuje činnost spolků dětí a mládeže a jejich volnočasové aktivity. Podílí se na programech finanční podpory Jihočeského kraje pro spolky a Informační centra pro mládež, díky jeho aktivitě podporuje finančně Jihočeský kraj dlouhodobě tradiční akci BAMBIFEST (Bambiriáda, BamboSka) v Českých Budějovicích.

Josef Šusta si od počátku své podnikatelské činnosti uvědomoval, že je součástí města a regionu. Proto se zapojil i do veřejné činnosti. V současnosti je zastupitelem města Varnsdorf. Brzy se stal známou osobností, která se prezentovala při různých kulturních a dalších akcích pro obyvatele regionu a začal je aktivně podporovat. Dlouhodobě je nápomocen především organizacím mladých chovatelů. Na ocenění ho navrhly organizace Český svaz chovatelů Mikulášovice, Český svaz chovatelů Varnsdorf a Lenička z.s.

Laureáti letos obdrželi ocenění z rukou nestorů hnutí dětí a mládeže: Vlastislava Tomana, Ivana Makáska, Otakara Leiského, Heleny Ilnerové a symbolicky Jiřího Navrátila.

„Sbírali jsme podněty od našich spolků, zkoušeli oslovovat, někdy i přesvědčovat, že by bylo moc hezké, kdyby právě oni, kteří toho mají tolik za sebou, předali cenu. Chtěli jsme tak poděkovat i jim za to, jak dneska činnost s dětmi a mladými lidmi vypadá. Každý chce znát své kořeny. Každý hledá hodnoty, se kterými by se chtěl ztotožnit. Tito lidé nejsou jen ztělesněním jakéhosi profesionálního umu, zručnosti, která je proslavila, ale zároveň morálními autoritami, které ovlivnily a směrovaly mnoho lidí,“ řekl předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.

Vizitky nestorů

Vlastislav Toman
Vystudoval v Plzni střední průmyslovou školu elektrotechnickou, kterou dokončil roku 1948, až po II. světové válce, během níž byl totálně nasazen. Po dokončení studia nastoupil do plzeňské Škodovky. Poprvé publikoval krátkou povídku v časopise Vpřed v roce 1948. V letech 1953–1956 byl kulturním redaktorem časopisu Rudá zástava. V roce 1956 pomáhal zakládat časopis ABC, v roce 1959 se stal jeho šéfredaktorem, kterým byl až do dosažení důchodového věku (roku 1991). ABC bylo za jeho působení největším časopisem pro mládež. Od roku 1994 řídil časopis pro mládež Kamarád. Během svého života publikoval řadu dobrodružných i populárně naučných knih a scénářů komiksů, obvykle se sci-fi námětem. Tyto komiksy vycházely na pokračování v časopisu ABC, okrajově i jinde (Pionýrské noviny – Odesílatel neznámý). Mimo jiné autor komiksu Příchod bohů. Věnoval se také popularizaci kosmonautiky a historii střelných zbraní. V roce 1974 byl oceněn cenou ČSAV za nejlepší populárně vědecké práce v tisku, rozhlase a televizi.

Ivan Makásek
Je český přírodovědec, ochránce přírody, novinář, spisovatel, woodcrafter a skaut. Dlouholetý člen skautské organizace, známý pod přezdívkami Malý Medvěd a Hiawatha. Založil a vedl skautský oddíl Neskenon (3. chlapecký oddíl Praha). Byl též zakladatelem a prvním vůdcem 3. střediska Thecumtha Praha. Založil a po dvě desetiletí vedl časopis pro ochranu přírody a životního prostředí NIKA. Založil a vedl časopis Wampum Neskenonu – časopis pro skauty a woodcraftery. Jedná se o autora řady knih pro mládež a populárně-naučných knih o kultuře severoamerických Indiánů.

Otakar Leiský
Zachránil plemeno Huculského koně. Založil ochranářskou organizaci TIS, což bylo ve své době něco zcela nemyslitelného. Organizace začala obrovsky růst, pak byla činnost z venku ukončena.

Helena Ilnerová
Je česká fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky a v letech 2008–2010 předsedkyně Učené společnosti České republiky. Jako první na světě se svým týmem zjistila, že tvorba melatoninu v šišince mozkové je řízena biologickými hodinami v mozku. V současnosti je členkou vědecké rady AV ČR, Univerzity Karlovy a dvou jejích fakult, Masarykovy univerzity a Jihočeské univerzity, rady FGÚ AV ČR a členkou Rady Národního muzea. Je též členkou Evropského poradního výboru pro výzkum, Evropské akademie věd a umění a v letech 2000 až 2004 byla členkou Velké poroty pro Descartovu cenu EU za výzkum. Vedoucí ve skautu v turistice. V letech 1975 až 1985 založila a vedla oddíl mládeže „Sluníčka“ u turistického oddílu Slavoj Praha.

Jiří Navrátil
Byl český překladatel, publicista a významný český skaut, který zažil všechny tři zákazy Junáka – českého skauta a jeho obnovení. Byl členem protinacistického odboje a aktivně se v květnu 1945 podílel na pražském povstání. V roce 1949 se účastnil spolu s dalšími skauty, např. Dagmar Skálovou, nepodařeného pokusu o protikomunistický převrat, za který byl odsouzen na 20 let odnětí svobody. Několik let strávil v Jáchymově, kde pracoval v Uranových dolech. Později byl kvůli nemoci přesunut jinam. Byl propuštěn na amnestii v roce 1960. V roce 1968 se podílel na znovuobnovení skautingu v Československu. Při třetí obnově skautingu v roce 1989 se stal členem Ústřední rady Junáka. V roce 1992 byl zvolen starostou, od počátku tisíciletí až do své smrti byl prvním místostarostou Junáka – českého skauta. Zemřel letos v lednu. Cenu předával jeho syn Tomáš.

Cenu Přístav udělila Česká rada dětí a mládeže již pošestnácté. Více informací…

Napsal: Marek Krajči

Fotogalerie k článku