Tiskové zprávy

ČRDM má zastoupení v poradní radě pro mládež Rady Evropy

Jan Husák (foto Michala K. Rocmanová)

(PRAHA 22. dubna) – Jan Husák z Představenstva České rady dětí a mládeže (a její členské organizace AFS Mezikulturní programy) byl zvolen Evropským fórem mládeže do poradní rady pro mládež Rady Evropy (Advisory Council on Youth by Council of Europe). Zvolen byl na dvouleté období, s mandátem v letech 2016 až 2017.

„Pro mě osobně to znamená ohromnou životní výzvu. V České republice s tím nemá nikdo žádnou zkušenost, takže to je i tak trochu objevování nové cesty,“ řekl Jan Husák. „A doufám, že tím budu do budoucna i příkladem dalším mladým lidem,“ dodal.

Poradní rada se skládá z 30 zástupců mladých lidí (20 zvolených z členských organizací Evropského fóra mládeže a deset nominovaných sekretariátem Rady Evropy mimo členskou základnu Evropského fóra mládeže). Poradní rada spolupracuje se zástupci ministerstev členských zemí Rady Evropy a při hlasování o tématech mládeže má v Radě Evropy stejné postavení jako ministerští zástupci států. Jedná se o tzv. systém spoluřízení (co-management). Rada Evropy se v oblasti mládeže zaměřuje především na podporu vzdělávání, lidských práv, demokracie a mobility v Evropě.

Zvolení zástupce naší národní, „střešní“ organizace dětí a mládeže do evropských rozhodovacích struktur předcházel dvoustupňový nominační proces. Jana Husáka nejprve navrhlo Představenstvo České rady dětí a mládeže (ČRDM); dobrý úsudek a výběr ze strany představenstva byly posléze stvrzeny ještě volbami na úrovni evropské.

Advisory council je poradní orgán Rady Evropy v oblasti mládeže. Jeho členy si vybírá samotná Rada, ale prostor pro své reprezentanty má i Evropské fórum mládeže. To může delegovat 13 zástupců z mezinárodních organizací mládeže a sedm z národních rad mládeže. ČRDM a Jan Husák – ve chvíli, kdy se rozhodli podporovat zájmy českých i evropských mladých lidí a organizací – museli připravit formální přihlášku kandidující organizace, v níž ukázali své silné stránky, zájmy a zkušenosti s politikou mládeže na národní i evropské úrovni. Kromě toho bylo zapotřebí dosáhnout i neformální podpory naší kandidatury prostřednictvím osobních debat s reprezentanty dalších členských organizací Evropského fóra mládeže, které se chtěly ujistit, že Jan Husák a ČRDM dokáží reprezentovat i jejich zájmy a hodnoty na takto vysoké politické úrovni. Výsledkem všech zmíněných faktorů bylo zvolení ČRDM a Jana Husáka do Advisory council dne 18. dubna 2015 na shromáždění členů Evropského fóra mládeže, tzv. COMEM.

Jan Husák je v ČRDM aktivní od roku 2008. Od roku 2009 zastupuje v Představenstvu České rady dětí a mládeže členskou organizaci AFS Mezikulturní programy. Stál u zrodu projektu Kecejme do toho. Od roku 2014 vede za ČRDM Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží (www.strukturovanydialog.cz). Snaží se podporovat participaci mládeže a zajímá se o politiku mládeže obecně. Je doktorským studentem na katedře politologie VŠE, kde se věnuje výzkumu zapojování občanské společnosti do tvorby politik a také výzkumu zprostředkování zájmů společnosti do politického systému. Podílel se na výzkumu „Mladí lidé a veřejné politiky v České republice“ realizovaném ve spolupráci s OSF a Youthpolicy.org. V letech 2012 – 2014 pracoval v Koordinačním centru česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni pro projekt „Krůček po krůčku do sousední země“, který se věnoval podpoře předškolní česko-německé spolupráce.

KONTAKTNÍ OSOBA:
Ondřej Šejtka
místopředseda ČRDM
ondrej.sejtka@crdm.cz
telefon: 211 222 862

Napsal: Marek Krajči