Tiskové zprávy

Setkání ČRDM 2010: Z výnosů loterií nechme podporovat i činnost dětských sdružení

TISKOVÁ ZPRÁVA

(PRAHA 10. prosince) – Část výtěžku z provozovaných her a loterií by měla transparentně sloužit i k podpoře dětských a mládežnických organizací a spolků. Vyplývá to z připraveného pozměňovacího návrhu k novele zákona o loteriích, který přednesl a v legislativním procesu hájil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Petr Gazdík. Účastníky Setkání 2010, pořádaného Českou radou dětí a mládeže (ČRDM), které se uskutečnilo 10. prosince v historickém sále – Konírně Nostického paláce, o tom informoval předseda ČRDM Aleš Sedláček. S poslancem Gazdíkem jeho zmíněné angažmá ve prospěch dětských spolků projednala skupina „Stát“ ČRDM.

Podstatou pozměňovacího návrhu je zařadit sdružení pracující s dětmi a mládeží coby veřejně účelný cíl do výčtu příkladů, kam také může směřovat v rámci povinného odvodu stanovená částka z výtěžku hazardních her. „Ačkoliv je i nyní možné na práci s dětmi a mládeží použít příslušnou část výtěžku, je nepochybně vhodné tuto možnost zmínit explicitně, jako množství dalších takto výslovně uvedených činností,“ stojí ve zdůvodnění pozměňovacího návrhu. Výslovné uvedení je podle něj vhodné také pro to, aby si provozovatelé hazardních her okamžitě při prvním přečtení zákona tuto možnost uvědomili. Dětské sdružení má možnost o peníze z takového zdroje požádat i v současné době; v praxi se to však až na výjimky neděje. „Dokonce šest našich sdružení nebo organizačních složek něco z těchto výnosů dostalo; není to tedy nemožná věc,“ poznamenal předseda ČRDM.

Do reprezentačních prostor ministerstva kultury se na čtyřhodinové Setkání 2010, pojímané vlastně jako pracovní seminář, vypravilo na pět desítek zástupců sdružení dětí a mládeže. Slyšeli tak například příslib pomoci ze strany senátora Petra Bratského (ODS) ohledně zákona o dobrovolnictví, jehož formulace je pro ně značně důležitá. „Budeme muset znění zákona připravit a pokusíme se mu cestu schvalování zkrátit. Jsem jeden z vás – s mnohými z vás se znám osobně – můžete mi věřit, že to alespoň zkusíme,“ ujistil je senátor.

Dalšími body programu byly kupř. novelizace vyhlášky o hygienických podmínkách na zotavovací akce pro děti nebo návrh zákona o veřejně prospěšných organizacích. Hygienická vyhláška byla letos novelizována, a to i díky ČRDM; šlo mj. o problém s toaletami, o zásobování pitnou vodou či o stravování na dětských letních táborech. Na toto téma přišel na Setkání 2010 pohovořit vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých Ministerstva zdravotnictví ČR Jaromír Hrubý.

K věcnému záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích se vyslovila Jana Vohralíková z Rady vlády pro NNO (a historicky první předsedkyně ČRDM). Je si dobře vědoma toho, že ani tento „zákon nenabídne lék na všechny bolesti“, ale je přesvědčena o tom, že „v situaci, v níž se nacházíme, je dobré rozlišit organizace, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost, a ty, které dělají byznys“. Jak se ukázalo ve věcné diskusi, představitelé dětských spolků zákon o veřejně prospěšných organizacích a priori neodmítají, někteří z nich (Junák, YMCA) se k jeho vzniku nicméně staví s opatrnou rezervovaností a velmi pozorně jej sledují. Jana Vohralíková rovněž připomněla, že přes nadějné pokusy v letech 2005 – 7 stále chybí v naší zemi registr občanských sdružení. Podle ní by byl přitom velmi potřebný: Situace, kterou jeho absence nastoluje, je vzhledem k velkému počtu nejrůznějších občanských sdružení, jež v 90. letech v ČR vznikala, totiž velmi nepřehledná. Tento chaos pak může logicky nahrávat i ekonomickým deliktům jednotlivců, které dobré jméno většiny poctivých „neziskovek“ poškozují.

Setkání je již tradiční akcí ČRDM. Zpravidla se koná v adventním čase a mívá společensko-pracovní ráz. Skýtá prostor jednak ke kontaktům zástupců členských sdružení ČRDM mezi sebou i s pozvanými hosty, a jednak k zevrubnému rozboru vybraných aktuálních témat.

Kontakt:
Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže, mobil: +420 604 286 554,
e-mail: ales.sedlacek@crdm.cz, www.crdm.cz

Napsal: admin