Tiskové zprávy

Start školního roku 2009/10: ČRDM představila novinky z oblasti volnočasových aktivit pro děti

(Tisková zpráva)

(Praha 31. srpna 2009) – Předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleš Sedláček u příležitosti zahájení nadcházejícího školního roku 2009/2010 představil novinky z oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež. Na tiskové konferenci, konané 31. srpna 2009 v zasedací místnosti České rady v centru Prahy, vystoupili také zástupci projektu ČRDM Nás se to týká, zaměřeného na prevenci sexuálního násilí na akcích sdružení dětí a mládeže. K tématu se konkrétně vyslovili odborný garant projektu Jiří Zajíc a projektový vedoucí Mojmír Nováček. Kromě aktualit souvisejících s vlastní realizací zmíněného preventivního programu představili rovněž „Kodex chování pro prevenci sexuálního násilí ve sdruženích pracujících s dětmi a mládeží“. Na setkání s novináři dále vystoupila koordinátorka Národního parlamentu dětí a mládeže Jana Votavová, která představila knihu o dětských právech s názvem „Mami, tati, znáš má práva?“. Posledním hostem tiskové konference byl Jan Husák, jenž se zaměřil na výsledky diskusních Kulatých stolů pro mládež, které na téma „Evropská unie a možnosti mladých“ během českého předsednictví Radě EU uspořádala Česká rada v šesti městech naší republiky.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček ve svém proslovu připomněl i jednu z událostí z nedávné doby, která se svým záběrem neomezila pouze na hranice naší vlasti, ale byla nepochybně důležitá i z hlediska nadnárodního. Šlo o mezinárodní setkání mládeže Youth Event 2009, uspořádané v Praze v rámci českého předsednictví v Radě EU. Na realizaci Youth Eventu se rovněž podílela i ČRDM.

Jedním z témat, jimž Česká rada věnuje stálou pozornost, je fenomén dobrovolnictví. ČRDM si uvědomuje jeho dosah a význam dobrovolné práce – a to nejen v souvislosti s blížícím se Evropským rokem dobrovolnictví. Má na zřeteli, že dobrovolná práce by neměla být legislativně komplikována a snižována, ale naopak – mělo by se jí dostat patřičné podpory, a to i ve vhodné formě příslušné právní úpravy. Vzhledem k tomu, že i dětské a mládežnické spolky v naší republice se potýkají s nedostatkem financí, Aleš Sedláček se soustředil také na otázku možnosti čerpání finančních prostředků pro dětská sdružení z evropských fondů. Předseda ČRDM se rovněž zmínil o slibně se vyvíjející snaze České rady získat členství v Evropském fóru mládeže a připomněl mj. i projekt Klíče pro život, který je zaměřen na společenské uznání významu neformálního vzdělávání.

Text nové publikace „Mami, tati, znáš má práva?“, na setkání s novináři stručně představené Janou Votavovou, vychází z dokumentu OSN, z „Úmluvy o dětských právech“. Kniha je doplněna mnoha obrázky, které namalovaly samotné děti a jimiž se jejich malí tvůrci vyjadřují k jednotlivými bodům Úmluvy.

Na závěr tiskové konference vystoupil Jan Husák, který se specializuje na problematiku vztahu mládeže k politickému dění. Přiblížil přítomným výsledky debatních Kulatých stolů, pořádaných Českou radou pro aktivní část mládeže se zájmem o veřejné dění. Tématem těchto diskusních setkání bylo motto: „Evropská unie a možnosti mladých“. Jan Husák, jemuž je blízké téma participace mladých lidí na tvorbě mládežnické politiky, chce připravit projekt, jenž by propojil a zefektivnil stávající programy v této oblasti, a posílil tak hlas mladé generace v české společnosti.

Kontakt:
Mgr. Lucie Celbová, manažerka komunikace a PR
Česká rada dětí a mládeže, mobil: +420 774 885 787, tel.: +420 234 210
e-mail: lucie.celbova@crdm.cz, www.crdm.cz

Napsal: admin