Tiskové zprávy

Téma: Státní maturity

logo-kecejme-sd-velke_278123

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 21. 12. 2010 proběhla v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy diskuze projektu Kecejme do toho na téma Státní maturity. Diskuze se účastnilo na 60 mladých lidí, převážně středoškoláků z celé ČR. Diskutovat s nimi přišli zástupce CERMATu pan Jiří Zíka, senátor Marcel Chládek, který proslul např. svým návrhem na zrušení státních maturit a také ředitel jedné z pražských středních škol pan Jiří Benda.

První část diskuze probíhala velmi věcně a místy až bouřlivě, kdy se pohledy zejména pana senátora a zástupce CERMATu poněkud lišily. Pohled ředitele školy nabídl zamyšlení vůbec nad smyslem maturity jako takové a z praxe posloužil jako jazýček na vahách obou zastoupených názorů pro a proti.

Z řad mladých účastníků padala řada praktických dotazů od vzdělávání učitelů po podmínky státních maturit např. i pro studenty se znevýhodněním. Velkým tématem byla objektivita státních maturit, která není taková jak bylo původně před lety zamýšleno, na čemž se shodli všichni zástupci. Stejně ožehavým tématem byla výše prostředků vynaložená na přípravu státní maturity a případná nutnost vrácení evropských peněz zpět do Bruselu. Zde byl zajímavý pohled pana senátora, který tvrdil, že vrácené peníze by se mohly dostat zpět do ČR jako mnohem užitečnější investice v rámci jiného projektu. Dalším velmi diskutovaným bodem bylo využití státní maturity jako vstupenky na vysoké školy.

Druhá část diskuze byla věnována samotným mladým účastníkům, kteří se podíleli na finalizaci stanoviska projektu Kecejme do toho ke státním maturitám. Toto stanovisko bude ještě postoupeno k diskuzi na webu projektu www.kecejmedotoho.cz a bude znamenat jednu z možností, pro kterou mohou všichni zájemci z řad cílové skupiny 15 – 26 let hlasovat, zda-li s ním souhlasí nebo ne. Odhlasované stanovisko bude předáno politické reprezentaci ČR a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Kontakt:
Česká rada dětí a mládeže, Senovážné nám. 977/24, 116 47 Praha 1
tel.: 234 621 297, www.kecejmedotoho.cz

Příloha: Návrh stanoviska projektu Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže k tématu státní maturity

Projekt byl podpořen z evropského programu Mládež v akci, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a Zastoupením Evropské komise v ČR.


Příloha:

Výstupy z diskuze projektu „Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže“ na téma Státní maturity, ze dne 21. 12. 2010, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Mladí lidé zapojeni do projektu „Kecejme do toho“ vyjádřili souhlas s konáním státních maturit. Její podoba by se však, v závislosti na zkušebním kole, měla významně změnit. Účastníci projektu, z velké části maturanti v letošním školním roce, popsali z jejich pohledu mnoho problémů se státní maturitou spojených. Proto navrhli následující doporučení:

UČITELÉ

 1. učitelé by měli být připravováni na podobu státní maturity již od VŠ
 2. pro stávající pedagogy, kteří se po celou dobu studia věnují výuce žáků, zavést jednotné formy školení na zavádění státních maturit. Každý pedagog by měl být vyškolen a měl by být schopný vést své studenty k této formě zkoušky. Školení učitelů, kteří přímo provádí maturitní zkoušku, by mělo být sjednoceno.
 3. každý učitel by si měl státní maturitu vyzkoušet nanečisto, než bude vést maturitní zkoušku
 4. učitelé neměli dostatek podrobných informací, bylo by tedy vhodné připravit jednotný manuál

STUDENTI

 1. studenti by na podobu maturity měli být připravování již od 1. ročníku studia na SŠ
 2. seznam povinné četby by měl být studentům k dispozici již od 1. ročníku SŠ a neměl se následně měnit
 3. hodnocení maturitní zkoušky by mělo být proporční, aby obstál i student, který nesplní jednu část, ale ostatní části splní kvalitně

ZKOUŠKA

K průběhu zkoušky měli účastníci projektu následující praktické připomínky:

 1. povolit pití během zkoušky
 2. možnost náhradního termínu ze závažných zdravotních či rodinných důvodů
 3. sladit požadavky VŠ, termíny maturitní zkoušky a termíny přijímacích řízení na VŠ
 4. výsledky maturitní zkoušky by měli být k dispozici studentům co nejdříve, celý proces je třeba urychlit
 5. státní maturita by měla mít jednu úroveň, nebo alespoň rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi by měli být významně nižší
 6. studenti by měli mít dostatek jasných informací předem (což neměli před zkušebním kolem)
 7. zkouška z jazyka by v části „slohová práce“ měla mít větší prostor na psaní
 8. ze zkušeností studentů bylo na některé zkoušky příliš málo času a na jiné naopak nadbytek. Může se jednat o subjektivní pocit, nicméně časová dispozice jednotlivých zkoušek by měla být vyhodnocena.
 9. studenti by měli mít možnost odchodu na WC v průběhu zkoušky; účastníci projektu dále navrhovali, aby v případě dřívějšího ukončení zkoušky měl student možnost odejít.
Napsal: admin