Tiskové zprávy

Září – začátek nejen školních aktivit

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 30. srpna 2010 – Volnočasové aktivity pro děti a mládež na školní rok 2010 / 2011 byly hlavním tématem tiskové konference, již u příležitosti opětovného zahájení školní výuky uspořádala dne 30. srpna 2010 Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Na setkání s novináři v sídle ČRDM v Praze 1, vystoupili předseda ČRDM Aleš Sedláček, místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka a manažerka projektu ČRDM „Kecejme do toho – Strukturovaný dialog“ Jana Votavová.

Ondřej Šejtka z Představenstva ČRDM pohovořil o postupu realizace projektu nazvaného Kamchodit.cz. Jedná se o internetovou databázi míst poskytujících volnočasové aktivity pro děti a mládež. Tato databáze má podobu interaktivní mapy, ve které si mohou zájemci vyhledat sídlo určitého oddílu nebo střediska volného času poblíž zadaného místa – příkladně jejich bydliště či školy. Projekt Kamchodit.cz funguje již od letošního jara; stal se u dětí a mládeže, potažmo jejich rodičů, velmi oblíbeným a dnes se tak může pochlubit solidní návštěvností. Aleš Sedláček v této souvislosti vyzdvihl nabídku volnočasových aktivit ze strany dětských a mládežnických spolků; podle předsedy ČRDM hrají při formování osobnosti dítěte velmi významnou, dosud společensky ne zcela doceněnou roli.

Jana Votavová promluvila o nedávno zahájeném projektu ČRDM „Kecejme do toho – Strukturovaný dialog“. Jeho autoři si kladou za cíl nashromáždit pomocí nejrůznějších komunikačních kanálů, mj. prostřednictvím internetových stránek tohoto projektu www.kecejmedotoho.cz, Facebooku či Twitteru, názory mladých lidí na témata, která je zajímají a promítají se do jejich současného světa. Jednat se může jak o otázky celospolečenské, tak dílčí, nebo dokonce i politické. Smyslem projektu je podpořit mladé lidi, aby se zajímali o svět kolem sebe a nebyli k němu lhostejní; aby byli schopni své názory, a to i ty kritické, nahlas vyslovit a argumentačně obhajovat. V případě projektu „Kecejme do toho – Strukturovaný dialog“ se tyto jejich názory dostanou až k lidem, kteří mají skutečný vliv věci ze svého postu měnit. První takovou instancí je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Ambicí uvedeného projektu je zmíněné názory mladých posléze přenést z národní úrovně na úroveň nadnárodní. Čili až k evropským institucím.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček zrekapituloval nedávnou „kauzu“ připomínkování návrhu novely o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ze strany ČRDM. S tímto návrhem novely přišlo Ministerstvo zdravotnictví. Některé formulace bodů v návrhu této vyhlášky se však zdály být sdružením dětí a mládeže, a potažmo tedy i ČRDM jakožto jejich střešní organizaci, sporné a problematické. Po vyjednávání se zástupci Ministerstva zdravotnictví se ČRDM podařilo sporné body vyjasnit, a odstranit tak případná nedorozumění či komplikace, které by se mohly výrazně dotknout života českých táborníků. Zástupci ČRDM a Ministerstva zdravotnictví se rovněž domluvili na další spolupráci. V nejbližších dnech se tak společnými silami pustí do inovace osnovy kurzu pro táborového zdravotníka, jehož současná podoba je již z dnešního pohledu zastaralá a nevyhovuje plně aktuálním požadavkům.

Nadcházející rok, tedy rok 2011, byl evropskými institucemi vyhlášen jako Evropský rok dobrovolnictví. ČRDM, která ve strukturách sdružuje mnoho dobrovolníků, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží, se k Evropskému roku dobrovolnictví připojí řadou svých aktivit, v některých případech ve spolupráci s MŠMT.

Kontakt:
Lucie Celbová, manažerka komunikace a PR, Česká rada dětí a mládeže,
mobil: +420 774 885 787, tel.: +420 234 621 210,
e-mail: lucie.celbova@crdm.cz, www.crdm.cz


O průběhu tiskové konference si můžete přečíst v článku na serveru Adam.cz.

Napsal: admin