Členské organizace

Asociace debatních klubů, z.s.

3_Asociace-debatnich-klubu-zs_901153Adresa:
U Vinohradské nemocnice 2255/6
Praha 3
1300

telefon: +420 725992360
e-mail:
web: https://www.debatovani.cz

počet členů do 26 let: 281
krajská rada: ne
vznik členství:
poslední aktualizace: 29.6.2022 13:34

Popis organizace


Sdružení organizuje v ČR mezinárodní Debatní program Karla Poppera: soutěže mládeže v akademickém debatování. Soutěžení mládeže není cílem, ale prostředkem k dosažení tohoto obecně prospěšného záměru. Soutěžní debatování je zájmovou mimoškolní činností rozvíjející přitažlivou formou dovednosti kritického myšlení, argumentace a rétoriky, prohlubující znalosti účastníků a v konečném důsledku podporující hodnoty tolerance a kritické úcty k názorům druhých. V soutěžích se debatuje na většinou předem známá, kontroverzní témata.